NK 62 – HØILAND PAA JÆDEREN

Vinnende bud: kr 325

Hjørnebretter nede

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Hjørnebretter nede
Frimerkeauksjon #183-167

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HØILAND PAA JÆDEREN (Ref#: 5074 , Kilde: KulturNav)

HØILAND PAA JÆDEREN poståpneri, på jernbanestasjonen Høiland, i Høiland herred, Jæderen og Dalene fogderier, under Stavanger postktr., ble opprettet den 1.4.1894. Sirk. 6, 13.3.1894.

Navnet ble fra 1.7.1917 endret til GANDDALEN. Sirk. 26, 22.6.1917.

Poståpneriet ble fra 1.4.1920 lagt under Sandnes postktr. Sirk. 13, 20.3.1920.

Fra 1.10.1921 ble navnet endret til GANDDAL. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

Postnr 4310 ble tatt i bruk fra 18.3.1968. Fra 1977 ble det avgjort at 4310 GANDDAL postkontor C i Sandnes postområde ikke lenger skal være adressepoststed og heller ikke ha eget postnr. Ny postadresse blir 4300 SANDNES. Sirk. 21, 14.7.1977.

(4310 Ganddal / 4300 Sandnes)
Poståpnere/styrere:
Frk. Marie Øxnevad 1.4.1894.
Berthe Samuelsen Norheim 1.5.1897.
Stasj.eksp. Ingeborg Rosseland 1.12.1905.
Stasj.mester Albert Hansen Rosenberg 1.10.1913.
Stasj.mester Ole O. Gausaker 15.8.1914 (f.1872).
Tobias Grødeland 1.5.1920 (f.1886).
Rasmus Årsland 15.10.1951 (f.1928).
Lokalbud Maria Salvesen midlt. 1.10.1953, kst. 1.3.1954, fast 1.6.1955 (f.1915).
Postkass. IV Inger Johanne Reiten (Kvernstrøm) 1.7.1971 (f.1947).
Postkass. May Nærland 1.11.1976 (f.1950).
Poststyrer Vilhelm Apeland 1.1.1981 (f.1948).
Poststyrervikar Odd-Arne Kristiansen 1.9.1983 (f.1956).
Res.postkass. Eldbjørg Reine 1.10.1985 (f.1962).
Poststyrer Lillian Rasen 1.12.1988 (f.1955).
Postkass. Solfrid Skadsem 2.9.1991 (f. 1964).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1894 1900 1907 1912 1917
Kr 50 100 200 300 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------