NK 62 – GARVIK

Vinnende bud: kr 23

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #178-71

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GARVIK (Ref#: 3343 , Kilde: KulturNav)

GARVIK - se GARVIG

---------

GARVIG (Ref#: 3342 , Kilde: KulturNav)

GARVIG poståpneri, i Mo, i Nordre Odalen herred, Vinger og Odalen fogderi, under Christiania postktr., ble opprettet ved Kgl.res. av den 22.12.1884, og 13.7.1885 og ved skriv 22.9.1885, med virksomhet fra 1.10.1885. Sirk. 21, 22.9.1885.

Samtidig ble det igangsatt 3 ganger ukentlig kjørende bipost mellom Skarnæs og Østvand om Opstad og Garvig, istedenfor tidligere 3 ganger ukentlige gående bipost mellom Nordre Odalen og Skarnæs. Det ble også igangsatt en 3 ganger ukentlig gående bipost mellom Slaastad og Skarnæs poståpnerier.
Sirk.

Hovedposten ble sendt med Kongsvingerbanen, som åpnet for trafikk til Kongsvinger i 1862.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1889 endret til GARVIK.

Fra 1.7.1900 lagt under Kongsvinger postktr. Sirk. 26, 30.6.1900.

Fra 1.10.1921 ble navnet endret til GARDVIK. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.1.1951 ble poståpneriet lagt under Skarnes postktr. Sirk. 33, 15.12.1950.

Fra 1.7.1971 igjen lagt under Kongsvinger postområde. Sirk. 28, 15.6.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C. , Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt i 1886.

(2133)
Poståpnere/styrere:
Kirkesanger Johannes Iversen Lunde 1.10.1885 (f. 1833).
Lærer J. K. Ous 1.6.1861.
Gudrun (Ous) Christoffersen kst. 1.1.1930.
Edith Nordgård 1.11.1941 (f. 1892).
Kård Femundsenden 1.9.1961 (f. 1911).
Landpostbud Olav Stenberg kst. 1.5.1967 (f. 1930).
Liv Marcussen 1.7.1968 (f. 1932).
Poststyrer Willy Dambakken 1.9.1982 (f. 1943).
Jan Olav Henriksen 1.1.1983 (f. 1960).
Poststyrer Aase Bentzen 1.8.1989 (f. 1943).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1885 1888 1894 1899 1908 1912 1913 1914 1917
Kr 50 150 240 350 400 500 550 600 850

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------