NK 62 – FOLDALEN

Bud nå: kr 19

Nedlagt 1968

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 8. juni 2023 20:12
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 21 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Nedlagt 1968
Frimerkeauksjon #176-45

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FOLDALEN (Ref#: 2892 , Kilde: KulturNav)

FOLDALEN poståpneri, i samme annex til Lille-Elvedalen prestegjeld, Nordre Østerdalen fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 29.8.1863 med virksomhet fra 1.10.1863. Sirk. 19, 22.9.1863.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk. 29, 10.12.1885.

Fra 1.10.1918 lagt under Elverum postkontor. Sirk. 47, 26.9.1918.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til FOLDAL. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.7.1923 lagt under Tynset postkontor. Sirk. 30, 30.6.1923.

Navnet ble fra 1.10.1932 endret til KROKHAUG. Sirk. 24, 26.9.1932. Samtidig fikk tidligere Foldalsgruben poståpneri navnet Foldal.

2583 KROKHAUG poståpneri ble lagt ned fra 1.10.1968. Ny postadresse: 2580 FOLLDAL. Sirk. 38, 22.11.1968.

Datostempel, av 2-rings vanlig type, ble ifølge "Norske filatelistika" tilsendt først i 1882.

(2583)
Poståpnere:
Kirkesanger Jørgen Olsen Krokhaugen 1.10.1863 (på gården Krokhaugen).
Stasj.holder Bersvend Sandbakken 1.7.1900.
Frk. Olaug Olsen kst. 20.8.1912.
C. H. Opsahl kst. 17.2.1916, fast 1.4.1916 (f. 1882).
Gårdbr. Julius Augustinius Jensen Rogstad 15.11.1918 (f. 1868).
Gunnar Sigvald Rogstad 1.9.1938 (f. 1914).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1863 1872 1886 1895 1904 1908 1912 1917
Spd. 8 16
Kr 100 150 250 500 700 850

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------