NK 62 – BJUGN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #182-92

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BJUGN (Ref#: 852 , Kilde: KulturNav)

BJUGN poståpneri, i Bjugn prestegjeld, Fosen fogderi, under Trondhjem postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av 16.8.1868, med tilbakevirkende virksomhet fra 1.9.1866 og med 2 ganger ukentlig bipostrute fra Bjugn, og til/fra Ørlandet eller Bejan poståpneri. Sirk. 18, 25.9.1866.Poståpneriet BJUGN ble lagt ned fra 1.1.1967. Sirk. 40, 22.11.1966. Se nytt BJUGN poståpneri under INDRE BJUGN.Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble levert ved opprettelsen.Poståpnere:

Handelsm. Hægstad 1.9.1866.

Ingemar Josef A. Hegstad 1.7.1883 (f. 1858).

Richard Wahl 24.4.1914.

Ingemar Josef A. Hegstad 14.4.1918 (f. 1858).

Gårdbr. Karl Klefstad kst. 1.10.1927.

Ds.eksp. Roar Hegstad 1.1.1934 (f. 1891).

Fru Hegstad midlertidig fra 18.8.1943, tjenestefri i tiden 16.7.1945--16.10.1947 med Einar Klefstad som midlertidig styrer.

Ottar Hegvik midlertidig fra 16.10.1948, fast 1.4.1949 (f .1914).Årlig poståpnerlønn:1866 1872 1878 1895

Spd 16 32

Kr 200 400

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

INDRE BJUGN (Ref#: 5281 , Kilde: KulturNav)

INDRE BJUGN poståpneri, i Bjugn herred, Søndre Trondhjem amt, under Tronhjem postktr., med bipostrute til/fra Bjugn poståpneri, ble underholdt fra 1.4.1905. Sirk. 12, 24.3.1905.

Navnet ble fra 1.5.1967 endret til BJUGN. Sirk. 12, 8.4.1967.
Tidl. Bjugn poståpneri ble da lagt ned.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.11.1974 status av postktr. B. Sirk. 41, 8.11.1974.

Fra 1.5.1979 endret status til postktr. C. Sirk. 18, 8.5.1979.

Ved omorganisering av postnummersystsmet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under posstkontoret 7160 BJUGN tildelt postnr 7159.

INDRE BJUGN poståpneri fikk datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne, ved opprettelsen.

(7160)
Poståpnere/postmestere/styrere:
Handelsbest. Guttorm O. Hyldemark 1.4.1905 (f.1865).
Nora Hylmark 1.1.1936 (f.1898).
Poståpner Ottar Hegvik 1.2.1967 (f.1914).
Postsekr. Gunnar Dybvik 1.2.1983 (f.1940).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1908, da årlig lønn ble satt til kr 200,-, fra 1912 kr 350,-, fra 1913 kr 400,-, fra 1914 kr 450,- og fra 1917 kr 650,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

BJUGN (Ref#: 9044 , Kilde: KulturNav)

Nytt BJUGN - se INDRE BJUGN

---------