NK 614 – RAVNEGJUV

Vinnende bud: kr 93

Nedlagt 1973 , Uvanlig stempel. Grad 6. Merket har en tynnhet nede til venstre.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1973 , Uvanlig stempel. Grad 6. Merket har en tynnhet nede til venstre.
Frimerkeauksjon #178-33

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

RAVNEGJUV (Ref#: 9807 , Kilde: KulturNav)

RAVNEGJUV - se EIDSBORG

---------

EIDSBORG (Ref#: 2013 , Kilde: KulturNav)

EIDSBORG poståpneri, i Laardal herred, Øvre Telemarken amt, under Skien postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 20.1.1887, med virksomhet fra 1.7.1887. Sirk. 17, 6.7.1887.

Vinterstid ble posten sendt i postruten Mo -- Høidalsmo, og ellers under dampskipsfarten på Telemarksvannet 4 ganger ukentlig gående bud til/fra Ladestenen om Mo poståpneri.

Navnet ble fra 1.1.1893 endret til RAVNEGJUV. Sirk. 37, 17.12.1892.

Poståpneriet ble fra 1.11.1970 lagt under Notodden postktr. Sirk. 37, 10.1970.

Poståpneriet 3862 RAVNEGJUV ble lagt ned fra 1.6.1973. Ny postadresse: 3860 HØYDALSMO. Sirk. 16, 14.5.1973.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(3862)
Poståpnere:
Olaf Aanesen Myklejord 1.7.1887.
Jarand O. Reffelbræk 1.12.1892.
Handelsm. Olav L. Mandt 1.4.1903.
Olav J. Reffelbrek 1.1.1915 (f. 1876).
Jarrand Reffelbrek midlt. 17.9.1946.
Anna Mandt 1.1.1949 (f. 1919).

Årlig poståpnerlønn var i 1887 kr 40,-, fra 1896 kr 60,-, fra 1909 kr 100,-, fra 1913 kr 150,-, og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------