NK 607 – STORDAL

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 19:54
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-17

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STORDAL (Ref#: 11949 , Kilde: KulturNav)

STORDAL - se STORDALEN

---------

STORDALEN (Ref#: 11950 , Kilde: KulturNav)

STORDALEN poståpneri, på gården Hove, ved dampskipsanløpsstedet, i Stranden prestegjeld, Søndmør fogderi, under Aalesund postkontor, ble opprettet for fisketiden med de Søndmør -- Romsdalske og Nordmørske dampskip fra 1.1.1861. Sirk. 13, del III. 15.12.1860.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til STORDAL. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 6250 STORDAL tildelt postnr 6259.

Poståpneren selv ordnet først med et provisorisk 1-ringsstempel i 1860-årene. Offentlig datostempel ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1883 av 2-rings vanlig type med åpen stjerne.

(6250)
Poståpnere/styrere:
Gårdmann Knud Ellingsen Hove 1.1.1861.
Gårdbr. Johan Elias Knudsen Hove i 1884 (f. 1844).
Gårdbr. Knut Peder Johansen Hove 1.10.1916 (f. 1873). Under sykdom i 3 uker fra 29.1.1921 med Karen Hove som midlertidig styrer.
Peder Andreas K. Hove midlertidig fra 1.8.1943, fast 1.10.1943 (f. 1908).
Knut Peder Hove fra 1973 (f. 1942).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1861 10 Spd., i 1877 kr 100,-, i 1898 kr 200,-, i 1902 kr 250,-, i 1906 kr 350,-, i 1910 kr 450,-, og fra 1917 kr 650,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------