NK 596 – VIKHAGEN

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1977 , NK596 og NK513

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1977 , NK596 og NK513
Frimerkeauksjon #994-76

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VIKHAGEN (Ref#: 14245 , Kilde: KulturNav)

VIKHAGEN poståpneri, i Vestre Slidre herred, Kristians amt, under Kristiania postkontor, i landpostbudruten Røn -- Vikhagen og Lomen -- Vikhagen, ble underholdt fra 1.10.1912. Sirk. 61, 28.9.1912.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Fagernes postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.5.1971 lagt under Gjøvik postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

Underpostkontoret 2965 VIKHAGEN ble lagt ned fra 1.1.1977. Ny postadresse: 2967 LOMEN. Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(2965)
Poståpnere:
Gårdbr. Ivar E. Hagen 1.10.1912 (f. 1873).
Ingerid E. Hagen 15.7.1925 (f. 1886).
Endre Hagen 1.10.1956 (f. 1914).

Årlig poståpnerlønn var i 1912 kr 100,-, i 1915 kr 150,- og fra 1917 kr 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------