NK 595 – SJETNHAUGAN

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #193-102

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SJETNHAUGAN (Ref#: 10886 , Kilde: KulturNav)

SJETNHAUGAN poståpneri, i Trondheim komm., Sør-Trøndelag fylke, under Trondheim postkontor, ble opprettet den 16.7.1969. Sirk. 22, 7.7.1969.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.3.1988 endret til SJETNEMARKA. Sirk. 3, 4.2.1988.

Postkontoret 7081 SJETNEMARKA ble nedlagt fra 3.3.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 5, 18.2.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadressene i SJETNEMARKA beholde postnr 7081 SJETNEMARKA.

(7081)
Poststyrere:
Vikarer fra 16.7.1969.
Poståpner Erling Fossmo 1.2.1971.
Else Marie Volden 1.5.1972.
Poståpner ( vikar) Inger Johanne Øvergaard fra 1.3.1973 (f. 1951).
Postass. Kjell Martin Holen 1.3.1974 (f. 1950).
Førstepostkass. Anne-Marie Lein 1.3.1980 (f. 1945).
Res.postkass. Henrik Hallare 1.8.1985 (f. 1958).
Poststyrer Aud Kirsten Olsen 1.3.1988 (f. 1952).

---------