NK 57 – VRAADAL

Vinnende bud: kr 20

Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #174-72

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VRAADAL (Ref#: 14425 , Kilde: KulturNav)

VRAADAL poståpneri, i annex til Hvideseid prestegjeld, Øvre Thelemarken fogderi, under Skien postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 4.10.1869, med virksomhet fra 15.11.1869. Sirk. 20, 3.12.1869.

Det er notert at poståpneriet fra 14.4.1893 ble flyttet til Eistaaen.

Iht rettskrvningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet VRÅDAL.

Fra 1.11.1970 ble poståpneriet lagt under Notodden postområde. Sirk. 37, 1.10.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel tilsendt først i 1871 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(3853)
Poståpnere/styrere:
Kirkesanger Svend Gundersen Strømsnæs 15.11.1869 (f. 1824).
Hjulmaker Olaus Strømsnes 1.1.1905 (f. 1865).
Overtatt av Telgrafverket fra 1.4.1935.
Sigmund Straumsnes 1.2.1947 (f. 1913).
Posteksp. Bjørg Olaug Enholm 1.5.1980 (f. 1956).
Posteksp. reserve Torun Haugland 1.9.1984 (f. 1959).

De først kjente årlig poståpnerlønninger:

1869 1875 1879 1890 1898 1902 1908 1912 1913 1914 1917
Spd. 16 24
Kr 120 160 250 300 400 550 600 650 750

---------

VRAADAL (Ref#: 14426 , Kilde: KulturNav)

VRAADAL var ifølge en eldre protokoll først en postutvekslingsstasjon allerede i 1857 under Skien postkontor.

Rasmus Gundersen Moen er notert som den som først ordnet med posten der, deretter Gunder Torjusen Lønnegraf fra 16.3.1866, og kirkesanger Sven Gundersen Strømsnæs fra 1867.

Årlig lønn var i 1857 5 Spd. og i 1862 7 Spd.

---------

VRAALIOSEN (Ref#: 14427 , Kilde: KulturNav)

VRAALIOSEN poståpneri, i Kviteseid herred, Bratsberg amt, under Skien postkontor, i ruten Aamdals Værk -- Bandakslid, ble underholdt fra 1.4.1915. Sirk. 13, 26.3.1915.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet VRÅLIOSEN. Gjennomført fra 1.7.1918 ifølge Kgl.res. 21.12.1917.

Poståpneriet ble fra 1.11.1970 lagt under Notodden postområde. Sirk. 37, 1.10.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 3878 VRÅLIOSEN ble lagt ned fra 14.5.1993. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Kilde: Postens salg og distribusjon.
Opprettholdt som postfilial.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk VRÅLIOSEN nytt postnr 3849.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(3878 / 3849)
Poståpnere/styrere:
Gunhild Andrea O. Homme 1.4.1915 (f. 1885).
Ruth Austad 1.5.1949 (f. 1919).
Ingebjørg Gunnarsli (Straumsnes) 1.4.1953 (f. 1932).

Årlig poståpnerlønn var i 1915 kr 50,-, i 1916 kr 200,- og fra 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------