NK 57 – TJØMØ

Bud nå: kr 10

Brett på nedre høyre hjørnetagg.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 5. oktober 2023 20:26
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 12 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Brett på nedre høyre hjørnetagg.
Frimerkeauksjon #179-74

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TJØMØ (Ref#: 12980 , Kilde: KulturNav)

TJØMØ poståpneri, i Nøtterø, senere Tjømø prestegjeld, Jarlsberg fogderi, under Tønsberg postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 29.4.1854, med virksomhet fra 1.9.1854 og med ukentlig gående post mellom Tønsberg og Tjømø. Sirk. 7, 26.7.1854.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til TJØME. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973.

Fikk midlertidig status av postkontor B fra 1.1.1974. Sirk. 51, 28.12.1973.

Status ble endret til postkontor C fra 1.5.1979. Sirk. 18, 8.5.1979.

Fikk igjen status av postkontor B fra 1.8.1983. Sirk. 34, 20.10.1983.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 3145 TJØME tildelt postnr 3165.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 309 (ca 1856) og fikk tildelt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver i 1859.

(3145)
Poståpnere/styrere:
Lars O. Bokkelie 1.9.1854.
Karen Bockelie 2.11.1862.
Ole Larsen Bockelie i 1876.
Laura Karoline Bockelie i 1877 (f. 1836).
Frk. Nelly Marie Sundene (Endresen) 1.7.1906 (f. 1884).
Fru Gerda Haave 1.2.1934 (f. 1898). Under sykdom i årene 1953--1958 styrt av Idal Haave.
Poståpner Erling Aabø 1.9.1962 (f. 1919).
Førstepostfullm. Egil Hindenes 1.5.1985 (f. 1952).
Postkass. (vikar) Odd-Sverre Skogbakke fra 1.1.1986 (f. 1953).

De første årlige poståpnerlønninger:

1854 1863 1872 1875 1886 1908 1911 1917
Spd. 40 50 80 100
Kr 480 700 800 1000

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstilleg med 50 % av lønnen.

---------