NK 57 – STAI

Vinnende bud: kr 10

Nedlagt 1985

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1985
Frimerkeauksjon #178-103

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STAI (Ref#: 11734 , Kilde: KulturNav)

STAI poståpneri, på jernbanestasjonen, i Storelvdalen prestegjeld, Søndre Østerdalen fogderi, under Christiania postkontor, ble underholdt fra 1.1.1876. Sirk. 29, 22.12.1875.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk. 29, 10.12.1885.

Fra 1.10.1918 lagt under Elverum postkontor. Sirk. 47, 26.9.1918.

Fra 1.8.1960 lagt under Rena postkontor. Sirk. 18, 30.6.1960.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

2470 STAI postkontor C, under Rena postkontor, ble lagt ned fra 1.3.1985. Ny postadresse: 2480 KOPPANG. Sirk. 8, 19.2.1985.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt ved opprettelsen.

(2470)
Poståpnere/styrere:
Stasj.mester H. Isachsen 1.1.1876.
Stasj.mester Nils Hansen Hernæs 1.6.1880.
Stasj.mester Chr. Sand 16.6.1900.
Stasj.mester Peder I. Bergh 1.4.1903.
Stasj.betj. K. Julsrud ble kst. 25.2.1907.
Stasj.mester G. Odberg Saasen 15.3.1908.
Stasj.betj. K. Julsrud var tilbake midlertidig fra 28.9.1909.
Stasj.mester Chr. Nordby 23.11.1909.
Sigrid Bakken 1.6.1916 (f. 1875).
Frida Hoel var midlertidig i kort tid fra 14.6.1916.
Ingeborg Bakkern 1.4.1923 (f. 1896).
Svein Odd Bakken var midlertidig fra 1.7.1954, ble kst. 1.10.1954, fast 1.1.1956 (f. 1903).
Poståpner Elsa Rustad 1.7.1968 (f. 1911 og døde 4.6.1976).
Poststyrer (vikar) Kari Signe Granlund var antakelig midlertidig fra 5.6.1976 og ble tilsatt fra 1.11.1976 (f. 1932).

Årlig poståpnerlønn var i 1876 36 Spd., i 1878 kr 400,-, i 1893 kr 720,-, i 1913 kr 750,-, i 1914 kr 850,-, i 1916 kr 950,- og fra 1917 kr 1.000,-.
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen da.

---------