NK 57 – SOMMERØ

Vinnende bud: kr 15

Uvanlig stempel. Grad 6. Merket har flere bretter.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 6. Merket har flere bretter.
Frimerkeauksjon #178-102

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SOMMERØ (Ref#: 11615 , Kilde: KulturNav)

SOMMERØ (Myre) poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Øxnæs prestegjeld, Lofoten og Vesteraalen fogderi, under Namsos postkontor, ble inntil videre underholdt fra 15.10.1873. Sirk. 23, 31.10.1873.

Poståpneriet ble fra 1.7.1884 lagt under Svolvær posteksp. Sirk. 12, 12.7.1884.

Fra poststedsfortegnelsen 1894 er navnet skrevet SOMMERØEN, og fra 1895 SOMMERØEN I VESTERAALEN.

Flyttet 1909 til gården Myre.

Fra 15.3.1908 ble navnet endret til SOMMERØY I VESTERAALEN. Sirk. 6, 13.2.1908.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet SOMMERØY I VESTERÅLEN.

Fra 1.1.1922 endret til SOMMARØY I VESTERÅLEN. Sirk. 71, 21.12.1921.

Fra 1.1.1940 ble navnet endret til MYRE I VESTERÅLEN. Sirk. 44, 28.12.1939.

Fra 1.4.1955 ble poståpneriet lagt under Sortland postkontor. Sirk. 5, 21.2.1955.

Fra 1.10.1964 ble navnet endret til bare MYRE. Sirk. 29, 19.9.1964.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 omgjort til underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og til postkontor B fra 1.4.1974, Sirk. 12, 24.4.1974.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 8430 MYRE tildelt postnr 8439.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble levert ved opprettelsen.

(8430)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Telegrafist Peter Bowitz 15.10.1873.
Ds.eksp. L. Wiece 1.1.1875.
Stasj.betj. Boye kst. 1.7.1879.
Ludvig Wiece 26.10.1979.
Ds.eksp. og gårdbr. Johan Schjeldrup Lund 1.6.1884 (f. 1833).
Ds.eksp. og gårdbr. Kristian Rasmussen kst. 24.1.1909, fast 27.2.1909 (f. 1868).
Sigrunn Antonie Rasmussen 16.1.1939 (f. 1910).
Halvard Rasmussen midlertidig fra 1.8.1944, fast 1.10.1944 (f. 1908).
Kåre Sivertsen midlertidig fra 8.12.1954.
Res.poståpner Bjerkelo midlertidig fra 1.1.1955.
Poståpner Kristian Riktor Johansen 1.9.1956 (f. 1919).
Poståpner Johan Olsen 1.4.1968 (f. 1913).
Postkass. Torgunn Hildur Marie Lockert 1.2.1980 (f. 1941).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1873 1875 1900 1909 1913 1914 1917
Spd. 12 20
Kr 160 250 300 350 550

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------