NK 57 – SLITU

Vinnende bud: kr 76

Nedlagt 1997

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1997
Frimerkeauksjon #174-52

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SLITU (Ref#: 11429 , Kilde: KulturNav)

SLITU poståpneri, på jernbanestasjonen, i Eidsberg prestegjeld, Rakkestad fogderi, under Sarpsborg postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.7.1883. Sirk. 14, 21.6.1883.

Poståpneriet ble fra 1.10.1920 lagt under Mysen postkontor. Sirk. 55, 23.9.1920.

Navnet ble fra 1.1.1959 endret til TENOR. (Retting 3 til 81.utg. N.P.)
Togrind brevhus fikk da navnet Slitu. Dette brevhus ble lagt ned fra 1.10.1960.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

1810 TENOR postkontor C endret fra 1.11.1977 navnet til SLITU. Sirk. 28. 18.10.1977.

Postkontoret 1810 SLITU ble lagt ned fra 1.4.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 5, 18.2.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret SLITU nytt postnr 1859.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble først tilsendt i 1884.

(1810 / 1859)
Poståpnere/styrere:
Stasj.mester Lars Larsen 1.7.1883.
Oscar Andersen midlertidig fra 6.5.1891.
Stasj.mester Sørensen 15.10.1891.
Fhv.lærer S. E. Holmrud kst. 1.10.1893, fast 9.3.1894.
Stasj.mester O. Th. Hansen 1.1.1895.
Telegrafist Olaf Hansen kst. 3.10.1904.
Stasj.mester O. L. Andersen 16.11.1904.
Telegrafist H. Aas under ledighet fra 23.11.1909.
Stasj.mester Hans Larsen 21.2.1910.
Stasj.mester S. Aarsland 11.10.1915 (f. 1869).
Anna Rokstad 1.9.1921.
Ragnhild Olsen Furuli (Høgseth) 15.4.1942 (f. 1905).
Frk. I. Skalberg midlertidig fra 1.5.1948.
Helga Thoresen 1.10.1948 (f. 1896). Under sykdom det meste av tiden 16.3.1956--1.4.1960 med vikarer.
Aslaug Svendsen kst. 1.6.1965 (f. 1929).
Poststyrer (vikar) Wera Waage fra 1.8.1994.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1883 kr 96,-, i 1885 kr 120,-, i 1890 kr 200,-, i 1905 kr 600,-, i 1914 kr 650,- og fra 1917 kr 700,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

TOGRIND (Ref#: 13014 , Kilde: KulturNav)

TOGRIND brevhus II, i Eidsberg herred, Østfold fylke, under Mysen postkontor, ble opprettet den 3.4.1929.

Navnet ble fra 1.1.1959 endret til SLITU. Samtidig fikk Slitu poståpneri navnet Tenor. (Retting 3 til N.P. 1959.)

Brevhuset SLITU ble lagt ned fra 1.10.1960. (Brevhusregister.)

Brevhuset nyttet først 4-rings kassasjonsstempel nr 155 og fikk "Kronet posthorn"-stempel i mars 1935.

Brevhusstyrere:
Landh. Hanna Faale 3.4.1929 (f. 1903).
Fru Helga Kollerud 1.1.1931 (f. 1902).
Kjøpm. Per Musum 1.5.1954 (f. 1913)

---------