NK 57 – SKJÆRSTAD

Vinnende bud: kr 370

Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #178-100

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SKJÆRSTAD (Ref#: 11173 , Kilde: KulturNav)

SKJÆRSTAD - se SKIERSTAD

---------

SKIERSTAD (Ref#: 11060 , Kilde: KulturNav)

SKIERSTAD poståpneri, i Skierstad prestegjeld, Salten fogderi, under Nordland postkontor (fra 1866 under Namsos), ble opprettet ved Kgl.res. 28.6.1842, med virksomhet fra ca 1843 og med samtidig opprettelse av en del bipostruter i Nordland. Sirk., 21.4.1843.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1845 skrevet SKJÆRSTAD, og 1863 endret til SKJERSTAD.

Poståpneriet ble fra 1.7.1880 lagt under Bodø posteksp. Sirk. 14, 14.6.1880.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8102 SKJERSTAD ble lagt ned fra 1.6.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 12, 15.5.1997.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 265 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel den 20.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

På grunn av kommunesammenslåing gjeldende fra 1.1.2005 ligger nå Skierstad i Bodø kommune.

(8102)
Poståpnere/styrere:
Den/de som først ordnet med posten er ukjente, men trolig var dette prestene.
Kirkesanger Andersen er notert i en eldre poståpnerprotokoll fra 1.9.1854.
Forpakterske Marie Lovise (Andersen) Hansen 23.12.1871 (f. 1846).
Ds.eksp. og handelsm. Cornelius Bernhard Hansen Fjeld 14.10.1918 (f. 1884).
Gårdsarb. Martin I. Kristiansen midlertidig fra 3.6.1927, kst. 1.4.1928 (f. 1884, død 5.8.1947).
Ole Kristiansen midlertidig fra 6.8.1947, kst. 1.4.1948, fast 1.11.1948 (f. 1927).
Ds.eksp. Harald Solem midlertidig fra 1.12.1951, fast 1.2.1952 (f. 1903).
Postass. Betsy-Jorun Finseth (Solem) 1.1.1975 (f. 1951).
Heidi Nordgård 1.11.1986 (f. 1959).
Poststyrer (vikar) Karin Berit Støvset fra 1.9.1989.

Årlig poståpnerlønn var i 1843 4 Spd., i 1860 16 Spd., i 1878 kr 160,-, i 1902 kr 200,-, i 1912 kr 300,-, i 1914 kr 350,- og fra 1917 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------