NK 57 – SINGSAAS

Vinnende bud: kr 12

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-90

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SINGSAAS (Ref#: 10856 , Kilde: KulturNav)

SINGSAAS poståpneri, i annex til Holtaalen prestegjeld, Guldalen fogderi, under Trondhjem postkontor, ble opprettet ved Kgl. res. 17.9.1869, med virksomhet fra 15.10.1869. Sirk. 14, 29.9.1869.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Røraas posteksp. Sirk. 14, 25.6.1886.

Iht rettskrivningsnormalen av 1917 ble navnet heretter skrevet SINGSÅS.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret SINGSÅS nytt postnr 7387. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret 7387 SINGSÅS tildelt postnr 7386.

Datostempel ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1874 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(7494 / 7387)
Poståpnere/styrere:
John Pedersen Kirkvold 15.10.1869. (På skyss-stasjonen Kirkvold). Stasj.mester J. O. Aune 1.7.1876.
Stasj.mester Carl Olsen 16.1.1877.
Stasj.mester N. Samdahl notert i 1882.
Stasj.mester Ole Skjenneberg 5.4.1899.
Stasj.mester E. Anton Svenke 15.12.1909.
Stasj.mester F. M. Holst 18.9.1913 (f. 1866).
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.5.1926.
Landpostbud Alf Magnar Bogen antakelig kombinert landpostbud og styrer fra 1.7.1977 (f. 1942).
Poststyrer Ingvar Granøien 1.3.1997.
Poststyrer (deltidsstilling) Turid Fissum 1.10.1999.

Årlig poståpnerlønn var i 1869 16 Spd., i 1874 30 Spd., i 1884 kr 140,-, i 1889 kr 160,-, i 1897 kr 200,-, i 1911 kr 400,-, i 1917 kr 550,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------