NK 57 – RENNESØ

Vinnende bud: kr 80

Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #174-82

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

RENNESØ (Ref#: 9891 , Kilde: KulturNav)

RENNESØ poståpneri, i Rennesø prestegjeld, i Ryfylke fogderi, under Stavanger postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 17.12.1852, med virksomhet fra 1.5.1853. Sirk. 13, 21.3.1853.

Poståpneriet ble fra 15.4.1868 flyttet til dampskipsanløpsstedet Vigevaag.

Fra 1.1.1918 ble navnet endret til VIKEVAAG. Sirk. 61, 21.12.1917.

Iht rettskrvningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet VIKEVÅG.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 betegnet underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.10.1979 endret til RENNESØY. Sirk. 30, 16.7.1979.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 237 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver den 5.3.1859.

(4150)
Poståpnere/styrere:
Sorenskriver Petersen 1.5.1853.
Sogneprest Hammond 1.5.1859.
Lensm. Oftedal notert i 1862.
Kirkesanger Knud Gulliksen Selland 15.4.1868.
Kirkesanger Thomas Kristensen Austbø 1.7.1893.
Dorthe Austbø 6.2.1907 (f. 1881).
Telefonbest. Ingeborg Austbø 1.11.1933.
Gudrun Nordanger 1.9.1937 (f. 1906).
Karen Margrethe Førresvoll kst. 1.2.1966 (f.1920).
Res.postkass. Vibeke Kari Skaalevik 3.7.1989.
Poststyrer (vikar) Bergit Karin Thorsen fra 1.10.1996.
Poststyrer Tone Rørtveit Nordbø 15.9.1998.
Poststyrer (vikariat) Liv Dalseng Østebø fra 1.1.1999.

Årlig poståpnerlønn:

1853 1860 1872 1884 1896 1907 1912 1913 1914 1917
Spd. 8 16 20
Kr 96 160 200 250 300 350 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------