NK 57 – NÆRSTRAND

Vinnende bud: kr 925

Uvanlig 1-rings stempel. Grad 6. Lav tagg oppe til høyre.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig 1-rings stempel. Grad 6. Lav tagg oppe til høyre.
Frimerkeauksjon #183-98

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NÆRSTRAND (Ref#: 9190 , Kilde: KulturNav)

NÆRSTRAND poståpneri, i Nærstrand prestegjeld, Ryfylke fogderi, under Stavanger postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 6.10.1842, med en ukentlig bipostrute til/fra Jelse poståpneri i ruten mellom Stavanger og Bergen til Kobbervig. (Ikke Sirk).

I poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet NERSTRAND, og fra 1.10.1921 ble navnet endret til NEDSTRAND. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.10.1959 lagt under Haugesund postkontor. Sirk. 23, 22.8.1959.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 5560 NEDSTRAND ble lagt ned fra 1.3.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 2, 29.1.1997.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 217 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel den 5.3.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(5560)
Poståpnere/styrere:
Den/de som først ordnet med posten, er ukjente.
Landhandler Langballe notert i 1849.
Landh. Hans Christoffer Langballe 15.10.1884.
Talette Sømme 21.8.1889.
Skipskaptein og ds.eksp. Thomas Torkelsen 1.10.1894 (f. 1849).
Handelsm. og telefonstyrer Tomas Torkelsen jr. 1.10.1921 (f. 1896).
Oddleif Wiig ble kst. 1.4.1965 (f. 1946).

Årlig poståpnerlønn var i 1842 8 Spd., i 1887 kr. 240,-, i 1897 kr 350,-, i 1910 kr 500,-, i 1913 kr 550,-, i 1914 kr 600,- og fra 1917 kr 650,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------