NK 57 – NÆRBØ

Vinnende bud: kr 41

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #188-104

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NÆRBØ (Ref#: 9185 , Kilde: KulturNav)

NÆRBØ poståpneri, i Haa prestegjeld, Jæderen og Dalarne fogderi, under Stavanger postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.10.1879. Sirk. 24, 25.9.1879.

Poståpneriet ble fra 1.1.1973 lagt under Sandnes postområde.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 gitt status av postkontor B, Sirk. 41, 31.10.1973.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret NÆRBØ nytt postnr 4365. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret 4365 NÆRBØ tildelt postnr 4367.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt ved opprettelsen.

(4350 / 4365)
Poståpnere/postmestere:
Stasj.mester J. H. Swarstad 1.10.1879.
Stasj.mester Carl Gustav Eriksen 4.12.1882 (f. 1849).
Fru Birgitte Fasting (Bøckmann) 1.3.1915 (f. 1883).
Kirsten Opstad (Aarsland) kst. 1.7.1920, fast 1.4.1923 (f. 1901).
Aadne Aadnesen 1.2.1965 (f. 1935).
Postmester Tove Karin Vold 1.6.1998.

Årlig poståpnerlønn var i 1879 kr 80,-, i 1884 kr 100,-,i 1885 kr 120,-, i 1886 kr 180,-, i 1890 kr 240,-, i 1899 kr 500,-, i 1908 kr 700,-, i 1915 kr 800,- og fra 1917 kr 800,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------