NK 57 – MOSTERHAVN

Vinnende bud: kr 36

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-78

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MOSTERHAVN (Ref#: 8031 , Kilde: KulturNav)

MOSTERHAVN poståpneri, i Finaas prestegjeld, Søndhordland og Hardanger forgderi, under Bergen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. (1) 7.11.1847. der det bestemmes å tilsette poståpner ved stedet hvert år i tiden 1.1.--15.3. Sirk., 29.11.1847.

Poståpneriet fikk helårlig virksomhet ved Kgl.res. av 7.9.1851. Sirk. 50, 15.10.1852.

Poståpneriet ble fra 1.7.1908 lagt under Haugesund postkontor. Sirk. 33, 19.6.1908.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til MOSTERHAMN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet lå 1.1.1963 i Bømlo kommune. (Retting 3 til N.P. 1962.)

Ble fra 1.5.1971 lagt under Stord postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor, Sirk. 35, 10.12.1976..

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 5440 MOSTERHAMN tildelt postnr 5447.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 211 (ca 1855), men fikk datostempel tilsendt den 16.12.1858 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(5440)
Poståpnere/styrere:
Den/de første som ordnet med posten er ukjente.
Landh. Søren Jensen er notert i 1851.
Fyrvokter P. Valeur 12.2.1864.
Enkefru Valeur er notert ca 1872.
Lensm. Gerhardsen kst. 14.1.1873.
Fyrvokter Johan Andreas Brogaard 1.10.1873.
Marie Hansen 10.11.1890.
Frk. Emma Hansen 15.10.1916 (f.1895).
Turid Nonaas 14.7.1957.
Kitty Aanestad midlertidig fra 1.9.1957.
Gerhard Kristian Hersø midlertidig fra 9.9.1957, kst. 1.12.1957, fast 1.3.1959 (f.1916).
Postkass.V Bjørn Inge Stølen 1.3.1984 (f.1961).
Postkass. Aud Helland 1.8.1986 (f.1954).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1847 1851 1853 1860 1872 1896 1900 1905 1914
Spd. 2 12 16 36 48
Kr 300 500 600 650

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------