NK 57 – LOM

Vinnende bud: kr 70

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-86

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LOM (Ref#: 7325 , Kilde: KulturNav)

LOM - se LOMB

---------

LOMB (Ref#: 7326 , Kilde: KulturNav)

LOMB poståpneri, i Lomb prestegjeld, Nordre Gudbransdalen fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 19.4.1851, med virksomhet fra 15.9.1851 og med ukentlig bipostrute til/fra Sel poståpneri. Sirk. 29, 25.8.1851.

Fra poststedsfortegnelsen 1853 er navnet endret til LOM.

Fra 1.7.1887 ble poståpneriet lagt under Lillehammer posteksp. Sirk. 15, 23.6.1887.

Ifølge en eldre poståpnerprotokoll flyttet poståpneriet i 1900 til Fosberget.

Fra 1.9.1954 ble poståpneriet lagt under Otta postkontor. Sirk. 16, 4.8.1954.

Fra 1.5.1971 igjen under Lillehammer postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

Fikk fra 1.6.1974 status av postkontor B. Sirk. 19, 19.6.1974.

Status ble fra 1.5.1979 endret til postkontor C. Sirk. 18, 8.5.1979.

Fra 1.5.1986 igjen gitt status av postkontor B. Sirk. 12, 3.4.1986.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 2686 LOM tildelt postnr 2688.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 184 (ca 1855/56) og fikk datostempel tilsendt den 20.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(2686)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Kirkesanger G. Lindsøe 1.8.1854.
Kirkesanger Ole Olsen notert i 1879.
Gårdbr. Paul L. Andvord 1.7.1882.
Lærer og kirkesanger Ole Olsen igjen notert 1.7.1883.
Lovise Olsen kst. i 1886.
Frk. Johanne Alfstad 22.5.1886.
Skredder John L. Haugen 1.11.1900.
Byggmester A. L. Krogseth 1.1.1916 (f. 1879).
Borghild Krogseth midleretidig fra 25.9.1949, fast 1.12.1949 (f. 1916).
Arve Sylfest Nørjordet 1.5.1983 (f. 1949).
Postmester Arve Sylfest Nørjordet 1.5.1998 (f. 1949).
Postmester Aud Marit Sæter Haug vikar fra 1.1.2000.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1851 1860 1875 1886 1897 1907 1913 1914 1917
Spd. 8 20 40
Kr 200 400 650 700 750 900

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------