NK 57 – HOLTAALEN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #187-70

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HOLTAALEN (Ref#: 4757 , Kilde: KulturNav)

HOLTAALEN - se RAMBLOE I HOLTAALEN

---------

RAMBLOE I HOLTAALEN (Ref#: 9741 , Kilde: KulturNav)

RAMBLOE I HOLTAALEN poståpneri, på gården Rambloe, i Holtaalen preste- gjeld, Orke- og Guldal fogderi, under Trondhjem postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 23.5.1820. Kom antakelig i drift den 27.9.1920 da den offisielle postruten startet gjennom Østerdalen. (Ikke sirk.).

Navnet er i 1833 (eventuelt før) skrevet bare HOLTAALEN.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Røraas postkontor. Sirk. 14, 25.6.1886.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet HOLTÅLEN.

Fra 1.1.1938 ble navnet endret til HALTDALEN. Sirk. 44, 13.12.1937, og Sirk. 1, 10.1.1938.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret HALTDALEN nytt postnr 7383.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 124 (ca 1855/6) og fikk datostempel i 1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(7487 / 7383)
Poståpnere/styrere:
Den/de som først ordnet med posten, er ukjente.
I timesedler 1834/35 er nevnt O. Svendsen og S. Olsen.
Johan Sartz 1.7.1857.
Gårdbr. John Pedersen Ramlo 1.4.1864.
Stasj.mester Jørgen P. Wehn 1.3.1877.
Stasj.mester O. Grann 1.3.1911 (f.1862).
Overtatt av Norges Statsbaner fra 15.2.1927.

De først kjente årlige poståpnerlønner:

1859 1874 1885 1895 1902 1914 1917
Spd. 20 40
Kr 180 320 400 450 600

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen da.

---------