NK 57 – GURSKØ

Vinnende bud: kr 32

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-88

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GURSKØ (Ref#: 3816 , Kilde: KulturNav)

GURSKØ - se under KJELSUND

---------

KJELSUND (Ref#: 5837 , Kilde: KulturNav)

KJELSUND poståpneri, i Herø prestegjeld er ifølge "Herøybøkene" opprettet ved Kgl.res. 1804 med virksomhet fra 7.5.1805.
"At det så snart som mulig skal anlegges en Post mellom Nordre- og Søndre-Sundmøer paa de Vilkaar og Bestemmelser som av Generalpostamtet er foreslaaede fra 7.5.1805, og den passerer 1 Gang ukentlig frem og tilbake mellem Borgensund og Woldens prestegjeld."

Posten kom fra Borgund til Botnen, derfra til Kjelsund og Egset (i Volda).

Poståpneriet ble fra 1818 flyttet til gården Leganger, og fikk navnet LEGANGER, i Herø prestegjeld. (Bygda heter nå Leikanger.)

Fra 1.1.1861 ble navnet endret til GURSKØ (ved dampskipsanløpsstedet) i Herø prestegjeld, Søndmør fogderi, under Aalesund postkontor. Poståpneriet ble underholdt under dampskipsfarten. Sirk. 13, 15.12.1860.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til GURSKØY. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1876 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(6080)
Poståpnere/styrere:
Ifølge historien var det handelsmann Klaus Paalsen Leganger som var den første poståpner i Kjelsund fra 7.5.1805. Han omkom på sjøen i 1810.
Antakelig var det hans bror, lensmann Ole Paalsen Leganger, som var poståpner fra 1810 til 1833.
Sønnen Paal Klaus Raspinus Leganger var poståpner fra 1833 til han forliste og druknet den 6.4.1859 i Voldsfjorden under føring av post fra Leganger til Egset (i Volda).
H. Haanes er notert som poståpner fra 1.1.1861. Bygdehistorien mener den egentlige poståpneren var Torgeir Torgeirson.
Ole Follestad er nevnt i 1869.
Torgeir Torgeirson d.y. 1.1.1872.
Gårdbr. og d.s.eksp. Paul Ragnvald Sivertsen Moltu notert fra 8.2.1884 (f. 1858). Ifølge bygdehistorien var det lensmann Ivar Follestad, far til Ole, som ordnet med posten fra 1884 til han døde i 1904.
Paul Andreas Ragnvald Sivertsen Moltu, svigersønnen til Ivar Follestad, var poståpner 1904--1928.
Poståpneriet ble fra 1.1.1928 overtatt av Telegrafvesenet, med telegrafbestyrer Odd Rinnan som midlertidig styrer. Han flyttet til Volda i 1938.
Telegrafstyrer Caroline Moe 13.4.1938.
Samarbeidet med Telegrafvesenet ble sagt opp fra 1.10.1942, og Carolines mann, Trygve Moe, ble poståpner fra 1.10.1942 (f. 1900). Under permisjon i tidsrommet 22.6.--31.8.1949 var Anton Teige midlertidig styrer, og i tiden 1.9.-- 31.10.1949 var Signy Moltu midlertidig styrer. Under Trygve Moes senere sykdom ble poståpneriet styrt av Kjelly Bjørlo til Trygve Moe sluttet den 8.9.1958.
Einar Bertinius Bjøringsøy vikar fra 9.9.1958, midlertidig fra 1.1.1959, kst. 1.4.1959, fast 1.7.1960 (f. 1926).
(?) (?) (?)

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1857 1875 1889 1894 1902 1908 1912 1913 1914
Spd. 10 24
Kr 160 200 240 350 500 600 650

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------