NK 57 – GRANSHERRED

Vinnende bud: kr 105

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-82

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GRANSHERRED (Ref#: 3576 , Kilde: KulturNav)

GRANSHERRED - se GRANSHERAD

---------

GRANSHERAD (Ref#: 3575 , Kilde: KulturNav)

GRANSHERAD poståpneri, i Gransherad prestegjeld, Øvre Telemarken fogderi, under Skien postktr., ble opprettet ved Kgl.res.av den 1.9. og 22.12.1858, samt 23.2.1859 med virksomhet fra 1.5.1859 ved nedleggelse av den tidligere brevdragerinnretningen der. Sirk. 8, 15.3.1859.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 ble navnet skrevet GRANSHERRED.

Poståpneriet ble fra 1.7.1913 lagt under Notodden postktr. Sirk. 28, 28.6.1913.

Fra 1.10.1921 ble navnet igjen endret til GRANSHERAD. Sirk. 53, 28.6.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.,1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk 3682 GRANSHERAD nytt postnr 3691.

Ifølge "Norske filatelistika" ble datostempel først tilsendt i 1878 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(3682 / 3691)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. A. Andersen 1.5.1859.
Kirkesanger Olaf Sveinsen 1.4.1867.
Jomfru Constance Jensine Pedersen ca 1876.
Tobine Pedersen 1.2.1891.
Enke Constance Lie 1.6.1893.
Constance Pedersen kst. 1.3.1922, fast 1.10.1923.
Otto Pedersen 6.2.1926.
Overtatt av Telegrafverket 1.7.1927 med Otto Pedersen som styrer.
Otto Pedersen, etter atskillelse fra Telegr.verket, 1.7.1938.
Johannes Pedersen 16.1.1939 (f. 1911).
Olav Flugon 1.10.1980 (f. 1934).

Årlig poståpnerlønn var i 1859 12 spd., i 1866 20 spd., i 1885 kr 120,-, i 1889 kr 150,-, i 1894 kr 240,-, 1903 kr 400,-, i 1908 kr 450,- og i 1912 kr 600,-.

---------