NK 57 – GJETHUS

Vinnende bud: kr 24

Litt lav hjørnetagg nede til høyre.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Litt lav hjørnetagg nede til høyre.
Frimerkeauksjon #174-79

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GJETHUS (Ref#: 3460 , Kilde: KulturNav)

GJETHUS poståpneri, ved jernbanestasjonen, i Modum prestegjeld, Buskerud fogderi, under Drammen postktr., ble inntil videre underholdt fra 15.2.1877. Sirk. 4, 6.2.1877.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet GJEITHUS og ble fra 1.10.1921 endret til GEITHUS. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.5.1986 ble omgjort til postkontor B. Sirk. 12, 3.4.1986.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt i 1879.

(3360)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Frihandler Nils Hontvedt 15.2.1877.
Stasj.mester Harald Larsen ble kst. 7.8.1893, fast 13.10.1893.
Jb.kontorist Edvardsen var midlt. kst. i 1893.
Stasj.mester Kristoffer Frogstad 15.4.1903 (f. 1862).
Overtatt av Norges Statsbaner 1.1.1932 (ikke navn).
Poststyrer Bjørn Kristian Syvertsen 1.6.1982 (f. 1957).
Poststyrer Trine Hansen Røysi 1.6.1998.
Potstyrer (vikariat) Anne-Gudrun Kjølstad 14.8.2000.

Årlig poståpnerlønn var i 1877 kr 96,- i 1880 kr 144,- i 1898 kr 600,- i 1902 kr 700,-, i 1906 kr 800,- i 1909 kr 1.000,-, og i 1917 kr 1.200,-.
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen da.

---------