NK 57 – FINNØ

Vinnende bud: kr 57

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #187-75

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FINNØ (Ref#: 2626 , Kilde: KulturNav)

FINNØ poståpneri, på anløpsstedet Judaberget, i Finnø prestegjeld, Ryfylke fogderi, under Stavanger postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 17.12.1852 med virksomhet fra 1.5.1853. Sirk. 13, 21.3.1853.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet FINNØY.

Navnet ble fra 1.10.1919 endret til JUDABERG. Sirk. 52, 26.9.1919.

4160 JUDABERG postkontor har endret navn fra 1.7.1994 til 4160 FINNØY. Sirk. 9, 24.6.1994.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Poståpneriet nyttet fra ca 1856 3-rings kassasjonsstempel nr 68 og fikk datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver i 1859.

(4160)
Poståpnere/styrere:
Landh. Schawland 1.5.1853.
Gårdbr.,landh. og bankkass. Erik Stennæs 1.10.1884 (f. 1833).
Frida Jelsa (Naaden) kst. 14.10.1918, fast 1.1.1920 (f. 1898).
Hadde vikarer under sykdom 7.11.1954 -- 6.5.1955.
Poståpner Toralf Ingebrethsen 1.5.1968 (f. 1912).
Ld.postbud Ommund Kindingstad 1.5.1979 (f. 1937).
Postmester (vikariat) Eldbjørg Ildstad 15.4.1999.

Årlig poståpnerlønn:

1853 1898 1911 1917
Spd. 8
Kr 200 400 550

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------