NK 57 – AAL

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #187-78

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

AAL (Ref#: 46 , Kilde: KulturNav)

AAL poståpneri, i Aal prestegjeld, Hallingdal fogderi, under Drammen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 23.3.1857, med virksomhet fra 1.10.1857. Sirk. 8, 17.10.1857.

Poståpneriet ble fra 1.10.1971 lagt under Hønefoss postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fikk poståpneriet fra 1.11.1973 status av postkonto B. Sirk. 41, 31.10.1973.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 3570 ÅL tildelt postnr 3571.

Ifølge "Norske Filatelistika" nyttet poståpneriet først 3-rings kassasjonsstempel nr 375 og fikk datostempel i desember 1858 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(3570)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Lensm. Pleym 1.10.1857.
Skolelærer Anders Olsen Bjella 1.7.1864.
Ole Andersen Sundre 7.4.1892 (f. 1870).
Overtatt av Telegrafverket fra 1.11.1934.
Olav Kirkedalen 1.4.1942 (f. 1907).
Avd.sjef II Ragnar Rokne 1.10.1974 (f. 1943), med vikarer under kurs og tjeneste ved andre poststeder.
Postmester Ingunn Hvitsand 1.8.1996.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1857 1867 1873 1878 1881 1889 1896 1901 1905 1909 1912 1917
Spd. 12 20 36
Kr 200 280 360 480 600 700 800 850 1300

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------