NK 57 – AA

Vinnende bud: kr 17

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #187-76

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

AA (Ref#: 4 , Kilde: KulturNav)

AA poståpneri, i Aafjord prestegjeld, Fosen fogderi, under Trondhjem postdistrikt, ble opprettet ved Kgl.res. 16.10.1833, og ved at det i Fosen fogderi ble bestemt å opprette en postgang for Statens regning i forbindelse med den Trondhjemske/Romsdalske post med ukentlig forbindelse til Fosen. Dessuten at det skulle ansettes fem poståpnere, fire for det nordlige og en for det sydlige distrikt.

I 1838 var det bipostforbindelse mellom Aa og Roan og mellom Aa og Østerodd med forbindelse til hovedruta Molde -- Trondhjem.

I Postmuseets kilder nevnes poststedet AA først i en portotabell 1833 under navnet AAE PRÆSTEGAARD.

I fortegnelsen 1849--1854 er navnet endret til AA I AAFJORD, senere til bare AA.

En tidligere bipostrute mellom Valdersund og Aa ble fra 1.10.1988 utvidet til tre ganger ukentlig. Sirk. 21, 30.8.1888.

Poståpneriet nevnes i 1891 å ligge på Monstadmoen.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet Å.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til Å I FOSNA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.4.1935 endret til Å I ÅFJORD. Sirk. 10, 28.3.1935.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet fra 1.11.1974 gitt status av postkontor B. Sirk. 41, 8.11.1974.

Fra 1.5.1979 endret status til postkontor C. Sirk. 18, 8.5.1979.

Navnet ble fra 1.11.1980 endret til ÅFJORD. Sirk. 34.,9.10.1980.

Status ble fra 1.7.1982 endret til postkontor B. Sirk. 23, 23.6.1982.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 7170 ÅFJORD tildelt postnr 7169.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 1 (ca 1855/56) og fikk datostempel i 1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(7170)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Den/de som først ordnet med posten, er ukjente.
En timeseddel fra 1834 for nordre Fosen bipost fra Ljaamoe om Stadsbygd og Østerodd om Aae til Haavig, er attestert av Andreas Erlandsen, som muligens var poståpner da.
Sogneprest Lassen er notert fra 1847, iht en eldre poståpnerprotokoll.
Kirkesanger Andreas Fosmo kst. 1.1.1863.
Sogneprest T. Hemsen 1.10.1863.
Kirkesanger Dahl kst. 22.5.1873, fast 1874.
Kirkesanger J. A. Overrein 29.8.1899.
Gårdbr. og herredskass. Tore Nilsen Fladnæs 1.10.1910 (f. 1858).
Johan Jensen 15.4.1931 (f. 1875).
Gunnar Jensen 1.12.1945 (f. 1911).
Vikarer fra 1.7.1978.
Postkass. Magda Eline Lindbak Jensen vikar fra 1.2.1980 (f. 1914).
Førstepostfullm. Steinar Evald Jenssen 1.8.1981 (f. 1951).
Postmester Steinar Jenssen 10.6.1998.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1847 1865 1888 1896 1902 1907 1912 1913 1914 1917
Spd. 8 16
Kr 80 200 350 450 550 600 650 750

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------