NK 564 – FROLAND

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #170-06

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FROLAND (Ref#: 3136 , Kilde: KulturNav)

FROLAND poståpneri, i Froland herred, Nedenes fogderi, under Arendal postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 22.12.1884 og 13.7.1885 med virksomhet fra 15.8.1885, og med 2 ganger ukentlig bipost ved gående bud til/fra Arendal. Sirk. 17, 10.8.1885.

Poståpneriet ble fra 1.2.1909 flyttet til jernbanestasjonen (Nelaug--Arendalslinjen).

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.9.1986 gitt status av postkontor B. Sirk. 22, 10.7.1986.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 4820 FROLAND tildelt postnr 4855.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble ifølge "Norske filatelistika" tilsendt først i 1888.

(4820)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Sogneprest Ole Asperheim 15.8.1885.
Fru Sofie Bugge Asperheim kst. 6.5.1891.
Gårdbr. Nikolay Danielsen 1.7.1892.
Gårdbr. Gunnerius Eriksen 1.7.1894.
Stasj.betj. Carl Johan Teien 1.2.1909 (f. 1876).
Stasj.mester Jens Aasen 23.3.1920, fast 21.5.1920 (f. 1876).
Overtatt av Norges Statsbaner 15.8.1928.
Poststyrer Ninni Torgunn Ekra 1.4.1974 (f. 1948).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1885 1895 1901 1905 1907 1909 1910 1912 1913 1914
Kr 48 90 200 300 400 300 400 450 550 600

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------