NK 550 – ARENDAL

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-86

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ARENDAL (Ref#: 325 , Kilde: KulturNav)

ARENDAL postkontor ble ifølge historien opprettet i 1706. Arendal lå ikke i hovedruten og er ikke nevnt i de tidligste brevtakster. Derimot var det et postutvekslingssted på SANDSTØ (Kolbjørnsvik) der det i mange år hadde vært utvekslet post til Arendal.

Utvekslingsstedet er senere benevnt poståpneri. Postutveksler/poståpner Michel Valentinsen Suhm er nevnt å være den som fra 1672 ordnet med posten. Han var født i 1632 og døde i 1686, da sønnen Valentin Suhm overtok.

Poståpneriet ble trolig nedlagt i 1706, da det samtidig ble opprettet postkontor i ARENDAL.

ARENDAL postkontor lå da ved kirken.

ARENDAL private bypost ble opprettet 10.11.1885.

4800 ARENDAL postkontor ble fra 30.3.1998 oppgradert til postsenter. Sirk. 6, 20.3.1998.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser under 4800 ARENDAL postnumrene 4825--4849.

Postkontoret fikk datostempel først fra 1848 av 1-rings type med antikva bokstaver, fra ca 1855/56 også 3-rings kassasjonsstempel med nr 14.

(4800)
Postmestere/postsjefer:
Ove Olsen Lindved 1706 (f. 1683).
Ole Olsen Lindved 1711--16.
Enke Gjertrud Lindved 1716--23.
Jens Møller 1723--ca 1729.
Jørgen Jørgensen Lund 25.2.1729.
Mandrup Funch Alstrup 1746--49.
Johan Gustav Lund 1749--51.
Peder Smith 1751--70 (f. 1719).
Casper Caspersen Kruuse 1770--78.
John Andreas Messel 1776--80.
Jens Christian Sandager 1780--1801.
En viss kjøpmann Nils Backer er nevnt i tiden 1782--1801(f .ca 1732).
Det tyder på at Sandager var postmester bare i navnet da Backer ble fast tilsatt fra 1782 til 1801.
Christian Petersen 27.11.1801--1833. Han hadde tidligere tjent som ekspress-fører i 13 år i ruten Kongsberg -- København (f. 1760).
Rasmus Peder Pettersen kst. fra mars 1833 til juni 1834.
Jørgen Flod Sandberg 11.6.1834--4.7.1857 (f. 1803).
Carl Napoleon Bernadotte Heyerdahl 28.11.1857--1.1.1880 (f. 1807).
Postmester Chr. Smith kst. 1.1.1880.
Hieronymus Olai Fremming Heyerdahl 23.3.1880, tiltrådt 1.5.1880--12.1.1895.
Postinspektør Bloch kst. en tid i 1895.
Michael Rasch Landmark 23.3.1895--30.11.1920.
Nikolai Bonsak Hagen 1.12.1920, tiltrådt 1.4.1921, med postfullm. frk. Thoresen som midlertidig styrer. Hagen sluttet 1.7.1928 (f. 1861).
Postfullm. Oscar Severin Nilsen midlertidig kst. under ledighet 1.7.1928.
Postmester Stian Gundersen kst. 1.8.1928, tiltrådt 15.11.1928 under midlertidig bestyrelse av postfullm. Oscar S. Nilsen. Gundersen (f. 1871, død 28.2.1929).
Postfullm. Oscar Severin Nilsen midlertidig fra 1.3.1929 (f. 1874).
Postmester Aksel Hansen kst. 1.6.1929, tiltrådt 15.10.1929 under midlertidig bestyrelse av Oskar S. Nilsen. Aksel Hansen sluttet 1.11.1936 (f. 1867).
Postfullm.II Karl Askim under ledighet fra 1.11.1936 (f. 1888).
Postmester Otto Berg 1.2.1937, tiltrådt 1.5.1937 under midlertidig bestyrelse av Karl Askim. Otto Berg sluttet den 30.4.1947.
Postfullm.I Einar Andreas Eriksen under ledighet fra 30.4.1947.
Postfullm.I Erling Gundersen 1.10.1947.
Vikar(er) fra 1.12.1959.
Postmester Sten Trygve Torgersen 1.2.1960 (f. 1898).
Kons. Olav Gundersen 16.4.1968 (f. 1921).
Kontorsjef Olav Sevland 1.8.1988 (f. 1942).
Avd.leder Aud Bjørg Seneger 1.11.1991.
Postsjef Stein Endre Reisvold 1.8.1996.

De første kjente årlige lønninger var:

1719 1745 1808 1857 1860 1880
Rdl. 50 90 234
Spd. 950 900
Kr 9100

---------