NK 547 – REINSTAD

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #175-124

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

REINSTAD (Ref#: 9849 , Kilde: KulturNav)

REINSTAD poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Kvæfjord herred, Tromsø amt, under Harstad postkontor, ble opprettet den 1.10.1911. Sirk. 54, 18.9.1911.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9413 REINSTAD ble nedlagt fra 1.10.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 16, 3.9.1998.
Obs! Endring: Ny postadresse blir 8400 SORTLAND. Sirk. 17, 25.9.1998.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk REINSTAD nytt postnr 8407.

Fra 1.10.2000 fikk 8407 REINSTAD nytt navn 8407 GODFJORD. -- Kilde: Posten salg og distribusjon.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble levert ved opprettelsen.

(9413 / 8407)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. Mathias Andersen Reinstad 1.10.1911.
Ds.eksp. og handelsmann Erling Reinstad 1.8.1925 (f. 1897).
Otto M. Reinstad 1.4.1976 (f. 1927).
Kjell Reinstad 1.10.1983 (f. 1933).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1914, da årlig lønn ble satt til kr 150,-, fra 1917 kr 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------