NK 547 – LITLEFJORD

Vinnende bud: kr 10

Nedlagt 1988

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1988
Frimerkeauksjon #175-116

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LITLEFJORD (Ref#: 7268 , Kilde: KulturNav)

LITLEFJORD - se LILLEFJORD

---------

LILLEFJORD (Ref#: 7175 , Kilde: KulturNav)

LILLEFJORD poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Måsøy herred, Finnmark fylke, under Hammerfest postkontor, ble underholdt fra 1.7.1919. Sirk. 31, 21.6.1919.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til LITLEFJORD. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriets signet gikk tapt under brann i 1939.

Poståpneriet var grunnet krigssituasjonen evakuert fra ultimo 1944 til 4.5.1946.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

9683 LITLEFJORD postkontor C, i Hammerfest postområde, ble lagt ned fra
1.5.1988. Ny postadresse: 9680 SNEFJORD. Sirk. 15, 19.4.1988.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9683)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Olav Isakhsen 1.7.1919.
Jens Johansen 1.1.1926.
Tlf.best. og ds.eksp. Hjalmar Valen 1.10.1932 (f. 1888).
Ds.eksp. Evald Johannes Valen midlertidig fra 1.1.1959, fast 1.2.1960 (f. 1914).
Tormod Alfon Larsen vikar fra 1.7.1981.
Res.posteksp. Evy-Ann Valen vikar fra 1.9.1982 (f. 1961).

Poståpneren var ulønnet av Pv. de 3 første år.

---------