NK 547 – EGGESBØNES

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #175-119

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

EGGESBØNES (Ref#: 1957 , Kilde: KulturNav)

EGGESBØNES - se EGGESBØNÆS

---------

EGGESBØNÆS (Ref#: 1958 , Kilde: KulturNav)

EGGESBØNÆS poståpneri, i Herø prestegjeld, Søndmøre fogderi, under Aalesund postkontor, er først notert i en eldre poståpnerprotokoll som poståpneri under fisketiden fra 1.4.1871. I portotabeller nevnes poststedet i virksomhet under fiske bare enkelte år, f.eks. 1875. Likeledes ble poståpneriet underholdt under torskefisket i 1884. Sirk. 5, 15.3.1884.

EGGESBØNES (ny skrivemåte) poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Herø herred, Søndmørs fogderi, under Aalesund postkontor, i bipostruten Flaavær -- Ulfsten ble inntil videre underholdt fra 1.1.1891. Sirk. 41, 12.12.1890.

Poståpneriet ble ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret flyttet i juli 1985 inn i nye lokaler i nybygget til A/S Herøysenteret.

Postkontoret 6092 EGGESBØNES er lagt ned fra 1.10.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 22, 22.8.1997.

Det ser ut for at poststedet fikk tildelt datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne nederst først i 1891.

(6092)
Poståpnere/styrere:
Handelsm.Simensen 1871.
Kirkesanger Solbu 1884.
Landh. Erik B. Evanger 1.1.1891.
Hjørdis Evanger 9.6.1914.
Berte Bentsen Eggesbo (Garvik) 1.10.1917 (f. 1891, død 1.2.1944).
Ole Garvik midlertidig fra 1.2.1944.
Nils Jens Grønnhaug 1.7.1944 (f. 1923).
Mons Garvik kst 1.1.1963 (f. 1926).
Postfullm. Ola Magne Strand 1.11.1970 (f. 1940).
Postsekr. Kåre Våge 1.2.1977 (f. 1944).
Posteksp. Anita Jorunn Gjørvad 1.5.1984 (f. 1960).

I 1871 fikk poståpneren 5 spd for arbeidet med posten. I 1895 var årslønnen kr 150,-, i 1900 kr 300,-, i 1907 kr 400,- og i 1917 kr 600,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------