NK 544 – LARSNES

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #175-110

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LARSNES (Ref#: 6874 , Kilde: KulturNav)

LARSNES - se LARSNÆS

---------

LARSNÆS (Ref#: 6875 , Kilde: KulturNav)

LARSNÆS poståpneri, ved dampskipsanløpsstedet Larsnæs, i Herø prestegjeld, senere Sandø prestegjeld, Søndmør fogderi, under Aalesund postkontor, er ifølge en eldre poståpnerprotokoll i virksomhet fra 1842.

Opprettelsen sees ikke nevnt i sirkulærer m.m., heller ikke i portokart eller fortegnelser før etter 1855, og ble muligens offisielt poståpneri først fra 1857. (Jnr 2542/1842).

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet LARSNES.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 6084 LARSNES tildelt postnr 6085.

Datostempel ble tilsendt først den 3.3.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(6084)
Poståpnere/styrere:
Chr. M. Rønneberg er i poståpnerprotokollen notert i 1842.
Landh. og ds.eksp. Rasmus Gerhard Rønneberg 16.12.1863.
Handelsbest. og ds.eksp. Karl Rønneberg 1.11.1902 (f. 1886, død 1919).
Ds.eksp. og kaptein Kristoffer D. Rønneberg 15.10.1919 (f. 1872).
Lensmannsfullm. Per Bjartmar Rekdal 1.10.1937 (f. 1904).
Poståpner Olav Henriksen 1.5.1962 (f. 1932).
Olav E. Liset kst. 1.11.1968 (f. 1929).
Poststyrer Bent Støvride vikar fra 1.4.1994.
Postmester Helga Sætre 1.6.1998.

De først nevnte årlige poståpnerlønninger:

1842 1857 1863 1877 1889 1894 1902 1913 1914 1917
Spd. 8 12 32
Kr 160 240 350 450 550 600 850

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------