NK 544 – HOSANGER

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #175-111

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HOSANGER (Ref#: 4859 , Kilde: KulturNav)

HOSANGER poståpneri, i Hosanger prestegjeld, Nordhordland fogderi, under Bergen postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 7.12.1855 med virksomhet fra 1.1.1857. Sirk. 9, 7.11.1856.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 5252 HOSANGER i Bergen postområde ble nedlagt fra 1.4.1996. Ny postadresse blir: Lokalt stedsnavn/gårdsnavn, 5250 LONEVÅG. Sirk. 6,6.3.1996.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 128 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel antakelig i 1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(5252)
Poståpnere/styrere:
Kirkesanger Nils Amundsen Mjøs kst. 22.3.1855, tilsatt 1.1.1857.
Sogneprest Lieske 1.1.1864.
Kirkesanger Nils Amundsen Mjøs igjen 1.1.1880.
Handelsm. Johs. Andersen Holme 1.1.1882 (f.1835).
Tlf.best. Maria Lillejord 14.10.1918 (f.1873).
Tlf.best. Nella Oline Holmås 1.4.1939 (f.1895).
Kari Forthun midlt. 1.10.1961, kst. 1.1.1962, fast 1.7.1963 (f.1925).
Vikarer ca 1.2.1967.
Guro Fossdal kst. 1.3.1978, fast 1.5.1979 (f.1922).
Åse Nilssen Hjelmås vikar 1.10.1978.
Elke Kristine Hole vikar 15.8.1988.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1857 1872 1877 1887 1892 1908 1911 1913 1914 1917
Spd. 8 12
Kr 70 120 150 200 250 300 350 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------