NK 540 – VEITVET

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #175-135

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VEITVET (Ref#: 13976 , Kilde: KulturNav)

VEITVET underpostkontor II, i Oslo komm. og fylke, under Oslo postkontor, ble opprettet den 15.6.1959. Posten ble pakket til Oslo lokalruter Øst. Sirk. 18, 22.6.1959.

Underpostkontoret II ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i 1. postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble underpostkontoret II gitt status av postkontor B fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor A, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret A ble fra 1.1.1989 lagt under Oslo Nord postregion (Etterstad 0--6). Sirk. 1, 10.1.1989.

(0518 Oslo 5)
Styrere/postmestere:
Styrt av reservepersonale fra Adm.avd. fra 15.6.1959.
Rolf Nikolaisen 1.12.1961 (f. 1912).
Postmester Jorunn Eldbjørg Dillingøen 1.1.1980 (f. 1936). Var postmester ved Etterstad i tiden 16.11.1992--31.8.1995.
Postmester (vikar) Kjell Bjørseth fra 1.10.1994.
Postmester (vikar) Bjørg Gundersen 1.3.1996, fast ca 2000.

---------