NK 540 – LJØRDALEN

Vinnende bud: kr 14

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #175-145

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LJØRDALEN (Ref#: 7289 , Kilde: KulturNav)

LJØRDALEN poståpneri, i Trysil herred, Søndre Østerdalen fogderi, under Elverum postkontor, ble inntil videre underholdt fra 15.8.1894 i postruten Ljørdalen -- Østby. Sirk. 19, 31.7.1894.

Navnet ble fra 1.7.1918 endret til LØRDALEN. Sirk. 31, 25.6.1918.

Fra 1.4.1950 igjen endret til LJØRDALEN. Sirk. 8, 31.3.1950.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(2425)
Poståpnere/styrere:
Landh. og gårdbr. G. O. Fladen 15.8.1894.
O. Paulsen 1.12.1903.
Lærer Paul Chr. Rifland 1.7.1904.
Eline Sørhus 1.4.1906.
Halvor Sørhuus kst. 1.10.1929 (f. 1899).
Bjarne Nymoen midlertidig fra 11.5.1945, fast 1.6.1950 (f. 1913).
Ingebjørg Marie Hansen 1.8.1978 (f. 1915).
Poststyrer Terje Opseth 1.8.1982 (f. 1949).

Den først kjente årlige poståpnerlønn var i 1898 kr 100,-, i 1905 kr 200,-, i 1910 kr 250,-, i 1912 kr 400,-, i 1914 kr 450,- og fra 1917 kr 650,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------