NK 540 – GARDERMOEN FELTPOST

Vinnende bud: kr 16

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #175-143

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GARDERMOEN FELTPOST (Ref#: 15204 , Kilde: KulturNav)

GARDERMOEN FELTPOST - Se GARDERMOEN

---------

GARDERMOEN (Ref#: 3322 , Kilde: KulturNav)

GARDERMOEN

GARDERMOEN poståpneri, på eksersersplassen, i Ullensager prestegjeld, Øvre Romerige fogderi, under Kristiania postktr., ble underholdt under leirsamlingen (høstmanøvre) fra 6.7. til 9.9.1867 med daglig bipostrute til/fra Trøgstad (nåv. Jessheim) jernbanestasjon i Ullensager prestegjeld. Sirk. 15, 8.7.1867.

Poståpneriet ble ifølge "Norge Filatelistika" tildelt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.


FELTPOSTKONTOR NR 5 -- se år 1900.


FELTPOSTKONTOR nr. 1 - GARDERMOEN ekserserplass pr Trøgstad (Jessheim) ble underholdt fra 14.8.1888 inntil videre under våpenøvelser.

Postforbindelsen til Trøgstad (Jessheim) jernbanestasjonen besørges av det militære. Sirk. 12, 11.5.1888.

Postass. Jørgen Assersøn Hiorth (f. 1866).
Nedlagt 26.8.1888. Sirk. 20, 22.8.1888.


FELTPOSTKONTOR 1 bestemt å underholdes hvert år under våpenøvelser.

1889, 1.5. -- 25.8. Sirk. 8, 29.4.1889.
P.ass. Kristian Fredrik Nergaard Heyerdahl (f. 1860).

1890, 10.5. -- 28.8. Sirk. 11, 26.4.1890.
P.ass. Kristian Fredrik Nergaard Heyerdahl (f. 1860).

1891, 10.5. -- 23.9. Sirk. 8, 7.4.1891.
P.ass. Kristian Fredrik Nergaard Neyerdahl (f. 1860).

1892, 26.4. -- 28.8. Sirk. 4, 16.3.1892.
Erik Øiseth.

1893, 10.5. -- 10.8. Sirk. 12, 10.5.1893, og 23, 22.8.1893.
P.eksp. Anders A. Sukkerstad 10.5.1893 (f. 1868).
G. Johnsen 1.6.1893-

1894, 9.5. -- 1.9. Sirk. 10, 22.5.1894.
Res.eksp. Malthe Sørensen, senere p.ass. Carl Vilheim Finstad (f. 1862).

1895, 8.5. -- 7.9. Sirk. 14, 26.4.1895.
P.eksp. Otto Johan Eldrup (f. 1863).

1896, 27.4. -- 7.9. Sirk. 14, 30.4.1896.
Res.posteksp. Malthe Sørensen.
A. K. Jansen fra 4.5.1896.

1897, 7.5. -- 3.9. Sirk. 15, 13.4.1897.
P.eksp. Aage Maalstad (f. 1870).

1898, 6.5. -- 2.9. Sirk. 15, 13.4.1896.
P.eksp. Emil Paludan von Krogh (f. 1867)

1899, 28.4. -- 7.9. Sirk. 21, 8.5.1899.
P.eksp. Emil Paludan von Krogh (f. 1867).
P.ass. H. Skretting 21.8. (f. 1878).

1900 FELTPOSTKONTOR NR 5 ved GARDERMOENS liggende avd. med militærøvelser i egnen Eidsvold -- Vormsund fra 16. til 19.7.1900. Sirk. 28, 14.7.1900.
P.eksp.: Emil Paludan von Krogh (f. 1867).

1900 FELTPOSTKONTOR NR 1 i virksomhet i tiden 4.5. -- 11.9.
P.eksp.: Fritz Dippner.


GARDERMOEN (SIVILE) POSTÅPNERI/KONTOR - se eget ark etter feltpost.

1901, 1.5. -- 20.9. Sirk. 17, 30.4.1901.
P.eksp. Emil Paludan von Krogh (f. 1867).

1902, 1.5. -- 20.9. Sirk. 17, 28.4.1902.
P.eksp. Harald Schmidt (f. 1865).

1903, 5.5. -- 12.9. Sirk. 18, 2.5.1903.
P.eksp. Ole Rambech (f. 1864).
P.eksp. Harald Schmidt fra 8.7.1903 (f. 1865).

1904, 3.5. -- 9.9. Sirk. 17, 4.5.1904.
P.eksp. Harald Schmidt (f. 1865).
P.eksp. Aasmund Gulbrandsen Bue fra 26.6.1904 (f. 1870).

1905, 6.5. -- 5.10. Sirk. 20, 26.4.1905, og 28, 12.10.1905.
P.eksp. Harald Schmidt (f. 1865).

1906, 2.5. -- 10.9. Sirk. 20, 27.4.1906, og 37, 27.8.1906.
P.eksp. Harald Schmidt (f. 1865).

1907, 5.5. -- 9.9. Sirk. 25, 30.4.1907.
P.eksp. Harald Schmidt (f. 1865).


GARDERMOEN poståpneris datostempel ble inntil videre benyttet til stempling av FELTPOSTKONTOR 1 ved utgående alm.post. Sirk. 35, 26.6.1907.

1907, ved overledelsen, kampdommerstaben og nordpartiet under felttjenester fra begynnelsen av september. Sirk. 43, 24.8.1907.

1908, under navnet FELTPOSTKONTORET GARDERMOEN (heretter) fra 1.5. -- 26.9. Sirk. 24, 5.5.1908.
P.eksp. Harald Schmidt (f. 1865).

1909, 6.5. -- 12.9. Sirk. 21, 26.4.1909.
P.eksp. Harald Schmidt (f. 1865).

1910, 1.5. -- 20.9. Sirk. 16, 25.4.1910.
P.eksp. Harald Schmidt (f. 1865).

1911, 7.5. -- 8.10. Sirk. 25, 1.5.1911.
P.eksp. Kristian Fredrik Nergaard Heyerdahl (f. 1860).

1912, 27.4. -- 15.9. Sirk. 21, 20.4.1912.
P.eksp. Otto Johan Eldrup (f. 1963).
Feltpostkontoret oppholdt seg i tiden 2.7. -- 9.12. i traktene mellom Elverum og Mjøsen (Stange).

1913, 4.5. -- 22.9. Sirk. 15, 11.4.1913.
P.ass. Carsten Erichsen, senere pflm. Kristian Fredrik Nergaard Heyerdahl (f. 1860).

1914, 30.4. -- 11.10. Sirk. 15, 24.4.1914, og 24, 15.6.1914.
Pflm. Kristian Fredrik Nergaard Heyerdahl (f. 1860).

1915, 23.4. -- 22.10. Sirk. 3, 16.1.1915, og 19, 4.5.1915.
Pflm. Kristian Fredrik Nergaard Heyerdahl (f. 1860).

1916, 30.4. -- 1.10. Sirk. 16, 12.4.1916.
Pflm. Kristian Fredrik Nergaard Heyerdahl (f. 1860).

1917, 21.1. -- 23.2. og 14.4. -- 17.12. Sirk. 3, 20.1.1917, 11, 14.3.1917, 15, 7.4.1917, og 53, 16.11.1917.
P.eksp. Th Pedersen, og pflm. Kristian Fredrik Nergaard Heyerdahl (f. 1860).


1918, 10.2. -- 11.3. 15.3. -- 29.4. og 14.5. -- 10.9. Sirk. 3, 17.1.1918, 11, 8.3.1918, 18, 20.4.1918, 31, 25.6.1918, 44, 6.9.1918, 47, 26.9.1918, og Sirk. 50, 18.10.1918.
Pflm. Kristian Fredrik Nergaard Heyerdahl (f. 1860).

1919, 7.5. - 21.9. Sirk. 22, 5.5.1919.
Pflm. Kristian Fredrik Nergaard Heyerdahl (f. 1860).

1920, 18.5. -- 9.10. Sirk. 23., 8.5.920.
Pflm. Kristian Fredrik Nergaard Heyerdahl (f. 1860).

1921, 20.5. -- 26.9. Sirk. 26, 20.5.1921.
Pflm. Kristian Fredrik Nergaard Heyerdahl (f. 1860).

1922, 2.5. -- 26.9. Sirk. 20, 1.5.1922.
Pflm. Kristian Fredrik Nergaard Heyerdahl (f. 1860).

1923, 26.5. -- 18.9. Sirk. 22, 8.5.1923.
Pflm. Kristian Fredrik Nergaard Heyerdahl (f. 1860).

1924, 30..5. - 21.9. Sirk. 12, 31.5.1924.
Pflm. Kristian Fredrik Nergaard Heyerdahl (f. 1860).

1925, 26.5. -- 21.9. Sirk. 17, 11.5.1925.
Pflm. Kristian Fredrik Nergaard Heyerdahl (f. 1860).

1926, 26.5. -- 13.9. Sirk. 22, 30.4.1926.
Pflm. Kristian Fredrik Nergaard Heyerdahl 8f. 1860).

1927, 7.6. -- 19.9. Sirk. 19, 21.5.1927.
Pflm. Kristian Fredrik Nergaard Heyerdahl (f. 1860).

1928, 29.5. -- 10.9. Sirk. 19, 21.4.1928.
Pflm. Ole Johan Grimstad (f. 1882).

1929, 30.5. -- 30.8. Sirk. 15, 6.5.1929.
Pflm. Ole Johan Grimstad (f. 1882).

1930, 27.5. -- 2.9. Sirk. 15, 29.4.1930.
Pflm. Ole Johan Grimstad (f. 1882).

1931, 26.5. -- 28.8. Sirk. 12, 22.4.1931.
Pflm. Ole Johan Grimstad (f. 1882).

1932, 31.5. -- 5.9. Sirk. 10, 25.4.1932.
Pflm. Ole Johan Grimstad (f. 1882).

1933, 29.5. -- 30.8. Sirk. 12, 27.4.1933.
Pflm. Ole Johan Grimstad (f. 1882).

1934, 24.5. -- 24.8. Sirk. 11, 24.4.1934.
Pflm. Ole Johan Grimstad (f. 1882).

1935, 3.6. -- 30.8. Sirk. 14, 29.4.1935.
Pflm. Ole Johan Grimstad (f. 1882).

1936, 8.6. -- 2.9. Sirk. 14, 30.4.1936.
Pflm. Ole Johan Grimstad (f. 1882).

1937, 5.6. -- 2.9. Sirk. 16, 7.5.1937.
Pflm. Einar Ludvig Sigurd Huseby (f. 1889).

1938, under vinterøvelsene i tiden 9.1. -- 21.3. Sirk. 46, 24.12.1937.
Pflm. Anders Beckmann.

Dessuten også 7.6. -- 3.9. Sirk. 17, 2.5.1938.
Pflm. Sverre Lassen (f. 1885).

1939, 5.6. -- 1.9. Sirk. 14, 5.5.1939.
Pflm. Sverre Lassen (f. 1885).

1939, 18.9. og inntil videre. Sirk. 31, 23.9.1939.
P.eksp. Herman Alfred Engebretsen (f. 1889).

FELTPOSTKONTOR GARDERMOEN NR 1 ble lagt ned fra 17.4.1940. Sirk. 14, 19.6.1940.

FELTPOSTKONTOR GARDERMOEN NR 1 kom igjen i virksomhet fra 21.11.1945. Sirk. 33, 26.11.1945.

Navnet ble fra 1951 endret til bare FELTPOSTKONTOR NR 1.

Fra 1.1.1958 endret til GARDERMOEN FELTPOST. Sirk. 31, 19.12.1957.

Posteksp. Herman Alfred Engebretsen 21.11.1945 -- 31.1.1949 (f. 1889).
Poståpner Kåre Luth-Hanssen 1.2.1949 (f. 1901).
Soldat (p.eksp) Trygve Martinsen 15.5. -- 14.10.1951 (f. 1930).
Poståpner Kåre Luth-Hansen 14.10.1951 -- 24.11.1958 (f. 1901).
Res.p.eksp. Kåre Raftevold (plikt) 25.11.1956 (f. 1930).
P.kass IV Ivar Stensrud 1.11.1957 -- 1.12.192 (f. 1918).
Res.eksp. Nils M. Sveum (plikt) 1.7.1962 (f. 1919).

GARDERM,OEN FELTPOST ble fra 1.1.1966 omgjort til poståpneri - se Gardermoen (lufthavn).


GARDERMOEN poståpneri (sivilt) i Ullensaker herred, Akershus amt under Kristiania postktr. i postruten Jessheim--Nannestad--Holter, ble opprettet 22.7.1901 med virksomhet i den tid av året da feltpoståpneriet der er i virksomhet (ca oktober -- mai). Sirk. 29, 17.8.1901.

Poståpneriet fikk helårlig virksomhet fra 1.4.1908. Sirk. 10, 7.3.1908.

Ble fra 1.7.1953 lagt under Lillestrøm postktr. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet benevnt underpostktr. fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 2060 GARDERMOEN tildelt postnr 2061.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble trolig levert ved opprettelsen i 1901.

(2060)
Poståpnere/styrere:
Landh. Frithjof Trondsen 22.7.1901.
Landh. H. Lindholt 6.7.1910 (f. 1877).
Ingebjørg Vestengen 1.7.1947 (f. 1908).
Marit Aase Sibbern kst. 1.10.1963 (1920).
F.postflm. Aase Marit Torsen 1.11.1984 (f. 1955).

Poståpneren var ulønnet av Postverket de første 3 år.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1906 1908 1912 1913 1914 1917
Kr 200 400 450 550 600 700

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------