NK 540 – GAMVIK

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #175-139

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GAMVIK (Ref#: 15203 , Kilde: KulturNav)

GAMVIK - Se GAMVIG

---------

GAMVIG (Ref#: 3309 , Kilde: KulturNav)

GAMVIG poståpneri, i Tanen prestegjeld og fogderi, under Vardø postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 13.1.1852, men var i virksomhet allerede fra 31.12.1851. Det nevnes videre at poståpneriet etter omstendighetene skulle være i årlig drift bare i mars--mai måned. Sirk. 10, 26.3.1852.

I poststedsfortegnelsen er poståpneriet først nevnt etter 1855.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet GAMVIK.

Grunnet krigshandlingene var poststedet evakuert fra ultimo 1944 til 30.6.1945. Sirk. 19, 7.7.1945.

Ved etablering av nye poststedsagrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

9975 GAMVIK ble nedlagt fra 18.8.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 19, 31.7.1997.

Ved omorganisering av postnummersystsmet fra 1.3.1999 fikk GAMVIK nytt postnr 9775.

Datotstempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble levert først i 1864.

(9975 / 9775)
Poståpnere/styrere:
Den/de første poståpnere er ukjente. Imidlertid finnes notert en Reimer som ordnet med posten i 1864.
Ds.eksp. H. P. Nielsen 1.1.1872.
Handelsm. Andr. Brodtkorb i 1879.
O. Bruntvedt også 1879.
Handelsm. Carl Andreas Esbensen Brodtkorb 1.10.1880.
Hans Isaksen 1.7.1890.
Oppsynsbetj. Peter Rasmussen 1.1.1909 (f. 1870).
Harald Rasmussen 1.1.1941 (f. 1903). Evakuerte 1944 og kom tilbake 1.8.1945.
Kirsten Rask kst. 1.5.1966 (f. 1929).
Opkm.i s.kl. Sigurd Marenius Andersen kst. 1.8.1976 (f. 1928).
Heidi Sivertsen 1.4.1980 (f. 1958).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1857 1864 1869 1870 1899 1904 1908 1911 1917
Spd. 6 12 30 40
Kr 400 500 550 700 850

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------