NK 540 – BODØ

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-199

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BODØ (Ref#: 983 , Kilde: KulturNav)

BODØ - se BODØE PRÆSTEGAARD

---------

BODØE PRÆSTEGAARD (Ref#: 989 , Kilde: KulturNav)

BODØE PRÆSTEGAARD er i posthistorien nevnt som Nord-Norges eldste poststed fra 1663. Samme år ble det bestemt å innrette en regelmessig postgang i Nord-Norge. Ifølge kongelig forordning av 20. mars 1663 skulle det holdes 6 eller 9 mann på Bodø gaard, der lensherren bodde. 3 av disse skulle befordre posten til Ervig fogedgaard ved Harstad og 3 andre derfra til Finmarken. Fra Bodø skulle 3 mann føre posten sørover til Nesna eller Dønnes og videre gjennom Namdalen til Trondhjem. Postbefordreren måtte selv holde båt og tilbehør, og almuen skulle yte bidrag til underhold så Kronen ikke fikk utgifter. Dette førte til mange protester fra befolkningen. Fra 1665 tilsetter stiftsamtmannen i Trondhjem postbønder på samme vilkår som ellers i landet. Posten ble ført et par ganger i året, og postførselen var i lange tider høyst uregelmessig. Under båtposttiden (fra 1663) ble Bodø en viktig mellomstasjon for postekspressene. Det var her en ny ekspresse overtok posten, fra sør eller nord.Vi har altså ingen bekreftelser om opprettelsen av poststed i Bodø. Inntil 1710 var det amtmennene som ordnet posten, senere prestene i over 100 år.BODØE er uoffisielt benevnt som postekspedisjon fra 19.6.1807, og den tidligere "poståpneren", presten Erik Gerhard Schytte, fikk tittel av postekspeditør. Schytte er nevnt som poståpner fra 1776 og døde 1808. Han er videre omtalt som vitenskapsmanm og lege.I en fortegnelse fra 1808 over poststeder som skal tildeles nytt segl grunnet kongeskifte (Christian VII døde Frederik VI overtok), er stedet benevnt SALTEN POSTEKSPEDISJON.I 1812 er navnet endret til BODØEN, senere til BODØE. I portotabellen 1847 er navnet blitt til det nåværende BODØ.Fra 1848 er poststedet igjen omgjort til poståpneri, inntil det offisielt ble postekspedisjon ved Kgl.res. 3.7.1880 med virksomhet fra 1.7.1880. Sirk. 14, 14.6.1880.Postekspedisjonen ble ved Kgl.res. 20.1.1886 opphøyet til selvstendig postkontor fra 1.7.1886.Offentlig lokalpost ble opprettet ved postkontoret fra 1.7.1889. Sirk. 14, 20.6.1889.Bodø fikk sin første automobil i 1913, som også ble nyttet til posttransport.Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser i BODØ postnumrene 8003--8029. Fra samme tid fikk postboksadressatene ved Bodø postktr postnr 8001 BODØ, ved Bertnes postnr 8020 BODØ, Jensvoll 8089 BODØ, Løpsmarka 8091 BODØ, Mørkved 8031 BODØ, og Nordland sentralsykehus Bodø 8092 BODØ.Ifølge "Norske Filatelistika" ble poststedet tildelt datostempel av 1-rings type med antikva bokstaver i 1848. Ca 1855/56 ble det i en tid også nyttet 3-rings kassasjonsstempel nr 31.(8000 Bodø)

Poståpnere/styrere/mestere/sjefer:

Foruten amtmennene, senere prestene og presten Erik Gerhard Schytte, har følgende vært tilsatt:

Sogneprest Arnoldus Schytte 1808.

Toler Johan Casper Preus Berg ca 1834. I en timeseddel fra denne tiden nevnes også en Hammond.

Severin Fredrik Holmer 1840. Ble poståpner 1848.

Presten Olai Schøning nevnes i 1850-årene.

Toller Groth nevnes 1853.

Telegrafist Martin Pedersen 1.4.1871.

Telegrafist Rolf Schjødt kst. 9.4.1879 og telegrafist Niels Nielsen nevnes kst. i 1879.Ekspedisjon:

Posteksp. Sivert Andreas Nielsen midlertidig fra 1.7.1880 (f. 1823), tiltrådt 11.11.1880 med postfullm. Hans Jørgen Hansen som midertidig bestyrer (f. 1844).Postkontor:

Posteksp. Sivert Andreas Nielsen 1.7.1886 (f. 1823). Under hans deltakelse på Stortinget i årene 1889, 1892--1894 og 1897 ble stillingen dekket av Albert Nielsen (f. 1856)

Sivert Andreas Nielsen sluttet 27.3.1897 med årlig nasjonalbelønning av kr 6.000,-.

Carl Thorvald Bernhard Hiort 6.11.1897 (f. 1853).

Alexander Lange 1.1.1916 (f.1875).

Johan Mauritz Sotberg 1.5.1935 (f. 1875). Tiltrådt 1.9.1935 under midlertidig bestyrelse av postfullm. Harald Anderssen (f. 1870).

Postfullm. Eivind Barsnæs midlertidig kst. under ledighet fra 1.3.1940 (f. 1886).

Postfullm. F. Johan Bjerke kst. 1.10.1942 (f. 1881), tiltrådt 1.1.1943 under midlertidig bestyrelse av postfullm. Eivind Barsnæs (f. 1886).

Postfullm. I Eivind Barsnæs 1.5.1946 (f.1886).

Postmester Bjarne Hoel 1.8.1957 (f. 1897).

Postmester Olav Egil Abrahamsen 1.3.1966 (f. 1917, død 6.11.1975).Postsjef:

Kons.I Harald Utne 1.3.1976 (f. 1925).

Distriktsdirektør Ernst Johan Eidem vikar fra 1.7.1991, fast 1.9.1992 (f. 1940).

Postmester Trond Rindsem 1.2.2001 v/Bodø sentrum posthandel.Noen kjente årlige lønninger:1808 1848 1866 1875 1880 1883 1886

Spd 30 88 120 200

Kr 3100 4000 6900.

---------

BODÖ (Ref#: 15707 , Kilde: KulturNav)

BODÖ - Se BODØE PRÆSTEGAARD

---------