NK 54 – LANGHAVN

Vinnende bud: kr 14

Nedlagt 1994

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1994
Frimerkeauksjon #184-37

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LANGHAVN (Ref#: 6834 , Kilde: KulturNav)

LANGHAVN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Tranø herred, Senjen og Tromsø fogderi, under Tromsø postkontor, ble opprettet den 1.1.1886. Sirk. 27, 30.11.1885.

Poståpneriet ble fra 1.10.1902 lagt under Harstad postkontor. Sirk. 24, 9.6.1902.

Navnet ble ved ny skrivemåte fra 1908 endret til LANGHAMN. Sirk. 27, 20.5.1908.

Fra 1.5.1965 ble poståpneriet lagt under Finnsnes postkontor. Sirk. 19, 12.5.1965.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

9343 LANGHAMN postkontor, i Finnsnes postområde, ble nedlagt fra 15.9.1994. Nytt postadresse er: 9340 BRØSTADBOTN. Sirk. 15, 31.8.1994.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(9343)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Ole Larsen 1.1.1886.
P. Th. Sverdrup 1.10.1900.
Handelsm. og ds.eksp. Albert Espejord 9.11.1909 (f. 1870).
Ds.eksp., handlende og tlf.best. Oline Espejord 1.8.1920 (f. 1880).
Ds.eksp. og handelsm. Rolf Espejord 1.1.1946 (f. 1912).
Reidun Espejord midlertidig fra 5.10.1956.
Sigrid Johanna Paulsen kst. 1.8.1957, fast 1.3.1959 (f. 1918).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1886 kr 100,-, i 1891 kr 200,-, i 1900 kr 350,-, i 1904 kr 450,-, i 1914 kr 500,- og fra 1917 kr 650,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------