NK 538 – YTRE VINJE

Vinnende bud: kr 24

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #187-117

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

YTRE VINJE (Ref#: 14612 , Kilde: KulturNav)

YTRE VINJE poståpneri, i Vinje herred, Øvre Thelemarken fogderi, under Skien postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 22.12.1883 og 16.7.1884, med virksomhet fra 1.10.1884. Sirk. 15.,15.9.1884.

Poståpneriet ble fra 1.11.1970 lagt under Notodden postområde. Sirk. 37, 1.10.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 3890 YTRE VINJEendret fra 1.3.1999 navn til 3890 VINJE. Kilde: Posten salg og distribusjon.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(3890)
Poståpnere/styrere:
Knud Bjørnsen Antveit 1.10.1884.
Skolelærer Johannes Knudson Hylland 15.2.1885. (På Forbruksforeningens handelshus på Aamot.)
Aamund Tellefsen Nystog 1.12.1891.
Handelsbest. O. K. Bakken 15.11.1906.
Ingebjørg Strand (Tjønn) 1.4.1907 (f. 1884).
Torgeir Tjønn midlertidig fra 5.9.1949.
Thor Meier 1.2.1950 (f. 1908).
Lars Mandt kst. 1.9.1962 (f. 1926).
Postelev Olav Eriksen 1.9.1981 (f. 1951).
Postmester Olav Eriksen 1.5.1998 (f. 1951).

Årlig poståpnerlønn var i 1884 kr 60,-, i 1894 kr 160,-, i 1904 kr 200,-, i 1909 kr 300,-, i 1912 kr 350,-, i 1913 kr 400,-, i 1914 kr 450,- og fra 1917 kr 600,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------