NK 538 – ROA

Vinnende bud: kr 20

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-40

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ROA (Ref#: 10024 , Kilde: KulturNav)

ROA poståpneri, ved jernbanestasjonen, i Lunner herred, Kristians amt, under Kristiania postkontor, ble underholdt fra 1.1.1911. Sirk. 66, 17.12.1910.

Poståpneriet ble fra 1.10.1920 lagt under Jevnaker postkontor. Sirk. 55, 23.9.1920.

Fra 1.10.1930 igjen under Oslo postkontor. Sirk. 19, 15.5.1930.

Fra 1.10.1961 igjen under Jevnaker postkontor. Sirk. 22, 28.7.1961.

Fra 1.10.1970 lagt under Adm.avd. i Oslo postdistrikt. Sirk. 32, 31.8.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret ble fra 1.10.1980 lagt under Gjøvik postområde. Sirk. 31, 18.9.1980.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 2750 ROA tildelt postnr 2713.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(2740)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Anders Hansen Melaas 1.1.1911.
Frk. Marthe Melaas 1.10.1916 (f. 1877).
Sigrid Melaas (Nygaard Pedersen) 1.2.1943 (f. 1918).
Res.poståpner Peder Lindstad midlertidig under sykdom fra 15.2.1948, fast fra 1.10.1953 (f. 1920).
Førstepostkass. Inger Marie Søfring vikar fra 1.4.1984, fast fra 1.1.1986 (f.1955).

Årlig poståpnerlønn var i 1911 kr 200,-, fra 1.1.1914 kr 300,-, fra 1.7.1914 kr 350,- og fra 1916 kr 600,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------