NK 538 – LUNDE I TELEMARK

Vinnende bud: kr 24

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-155

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LUNDE I TELEMARK (Ref#: 7386 , Kilde: KulturNav)

LUNDE I TELEMARK - se LUNDE I THELEMARKEN

---------

LUNDE I THELEMARKEN (Ref#: 7389 , Kilde: KulturNav)

LUNDE I THELEMARKEN poståpneri, i Lunde prestegjeld, Nedre Thelemarken fogderi, under Skien postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 14.12.1867 med virksomhet fra 1.2.1868, og med ukentlig bipost mellom Lunde og Holden (Ulefoss) poståpnerier, og i den tid av året da postbefordringen var innstillet, med dampskipene på Thelemarksvannene. Sirk. 2, 14.1.1868.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet LUNDE I TELEMARKEN.

Fra 1.10.1921 endret til LUNDE I TELEMARK. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 gitt status av postkontor B. Sirk. 41, 31.10.1973.

Navnet ble fra 1.5.1975 endret til bare LUNDE. Sirk. 13, 9.4.1975.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret LUNDE nytt postnr 3825. Fra samme tid fikk postboksadressatene under postkontoret 3825 LUNDE tildelt postnr 3832.

Datostempel ble ifølge "Norske filatelistika" levert først i 1879 av 1-rings type medstenskrift bokstaver.

(3740 / 3825)
Poståpnere/postmestere:
Nils Gunnarson 1.2.1868.
Halvor Andersen Lunde 13.7.1881.
Nils Gundersen Bjørvamoen kst. 1.7.1882.
Gunnar Sjettoug 14.7.1883.
Gårdbr. Ole Knudsen Lundefaret 4.4.1885 (f. 1850).
Gunhild Lundefaret midlertidig fra 1.7.1917, fast 1.8.1917 (f. 1888).
Helga Lunde midlertidig fra 1.4.1948.
Einar Furuvoll 1.9.1948 (f. 1917).
Toralf Haugan 1.7.1951 (f. 1923).
Gerd Beate Ajer vikar fra 1.4.1981, fast 1.6.1982 (f. 1939).
Poststyrer Gerd Beate Ajer 1.8.1998 (f. 1939).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1868 1873 1876 1893 1901 1908 1913 1914 1917
Spd. 12 16 28
Kr 400 480 600 700 750 1000

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------