NK 538 – KNARRLAGSUND

Vinnende bud: kr 24

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #187-30

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KNARRLAGSUND (Ref#: 6036 , Kilde: KulturNav)

KNARRLAGSUND - se KNARLAGSUND

---------

KNARLAGSUND (Ref#: 6032 , Kilde: KulturNav)

KNARLAGSUND poståpneri, på Dampskipanløbsstedet Knarlagsund i Hiterens Præstegjeld,Fosens Fogderi, Søndre Throndhjems Amt, ble inntil videre underholdt fra 1.5.1879. Sirk. 13, 30.4.1879.

Poståpneriet ble i 1899 flyttet til Berget (mot protester fra innbyggere i Knarlagsund og på Ulvøen). Posten måtte fra da av hentes av poståpneren på dampskipsanløpsstedet Melvik.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til KNARRLAGSUND. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Poståpneriet ble ifølge "Norske filatelistika" tilsendt datostempel 16.8.1881 av 2-rings type med tverrbjelker og hull.

(7242)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. A. Czernichow 1.5.1979.
Handelsm. Anton E. Karlsen 15.10.1888.
Handelsm. Olaus Selvaag 1.7.1894 (f. 1871).
Ds.eksp. Emma Selvaag 16.9.1936 (f. 1879, død 21.12.1944).
Ds.eksp. Oddmund Margido Selvaag midlt. 21.12.1944, fast 1.4.1945 (f. 1901).
Emma Bolette Berge kst. 1.12.1968 (f. 1937).

Årlig poståpnerlønn var i 1879 kr 60,-, i 1890 kr 120,-, i 1896 kr 160,-, i 1902 kr 320,- og i 1906 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------