NK 536 – SVENNINGDAL

Vinnende bud: kr 70

Nedlagt 1989

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1989
Frimerkeauksjon #190-72

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SVENNINGDAL (Ref#: 12387 , Kilde: KulturNav)

SVENNINGDAL - se STRENDENE

---------

STRENDENE (Ref#: 12125 , Kilde: KulturNav)

STRENDENE poståpneri, i Grane herred, Nordland fylke, under Mosjøen postkontor, ble opprettet den 1.4.1932. Posten til/fra stedet ble sendt med landpostbudrute nr 6732 Fellingfors -- Kapskarmo. Sirk. 7, 22.3.1932.

Poståpneriet ble fra 1.7.1941 omgjort til feltpoståpneri, og navnet ble samtidig endret til SVENNINGDAL. Sirk. 19, 17.6.1941.

Feltpoståpneriet ble fra 1.8.1941 igjen omgjort til fast poståpneri samtidig som Norges Statsbaner overtok. Sirk. 25, 16.7.1941.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

8682 SVENNINGDAL postkontor C, under Mosjøen postkontor, ble lagt ned fra 1.11.1989. Ny postadresse: SVENNINGDAL, 8680 TROFORS. Sirk. 35, 23.10.1989.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(8682)
Poståpnere/feltpoståpnere/poståpnere/styrere:
Handelsbest. Rudolf Nilsen 1.4.1932.
Stasj.mester A. Lerstad midlertidig fra 1.7.1941.
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.8.1941.
Landpostbud Egil Kapskarmo 1.4.1976 (muligens tidligere, og antakelig med kombinert styrer- og landposttjeneste) (f. 1922).

---------