NK 536 – AUSTNESFJORDEN

Vinnende bud: kr 35

Nedlagt 1968

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1968
Frimerkeauksjon #187-160

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

AUSTNESFJORDEN (Ref#: 472 , Kilde: KulturNav)

AUSTNESFJORDEN - se ØSTNESFJORDEN

---------

ØSTNESFJORDEN (Ref#: 14764 , Kilde: KulturNav)

ØSTNESFJORDEN poståpneri, i Vaagen herred, Lofoten og Vesteraalen fogderier, under Svolvær posteksp., ble inntil videre underholdt fra 1.7.1888. Poståpneriet skulle i fisketiden holde til på dampskipsanløpsstedet Vaterfjord. Ellers i året på Sildpoldnes. Da ble posten viderebefordret til Vaterfjord. Sirk. 16, 25.6.1888.

Fra 1.1.1894 ble poståpneriet underholdt hele året på Sildpoldnes istedenfor å flytte til Vaterfjord i fisketiden. I Vaterfjord ble etter samme bestemmelse om nødvendig underholdt feltpostkontor i fisketiden fra 1891.

ØSTNESFJORDEN poståpneri fikk altså helårlig virksomhet fra 1.7.1894.

Navnet ble fra 15.2.1908 endret til AUSTNESFJORDEN. Sirk. 6, 13.2.1908.

Poståpneriet 8314 AUSTNESFJORDEN ble lagt ned fra 1.8.1968. 8316 LAUPSTAD I LOFOTEN. Sirk. 20, 24.6.1968.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt i 1888.

(8314)
Poståpnere:
Handelsm. og ds.eksp. B. Wilmann 1.7.1888.
Gårdbr. Alfred Kramer midlertidig fra ca 1917.
Ds.eksp. Reidar Nilsen midlertidig fra 11.3.1941, fast 15.2.1942 (f. 1902).

Årlig poståpnerlønn var i 1888 kr 200,-, i 1894 kr 300,- og fra 1917 satt ned til kr 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.


VATERFJORD FELTPOSTKONOR NR 2, Østnesfjorden i Lofoten, var i virksomhet under fisketiden 1.3. -- 31.3.1891. Sirk. 6, 5.3.1891.

I 1892, i tiden 18.2. -- 9.3. under fisket. Sirk. 3, 22.2.1892, og Sirk. 4, 16.3.1892.

Styrer:
Betj. Rudof Tenggren, fra Svolvær posteksp., 1.3.1891(f. 1865) .
Kst. postass. Theodor Severin Raastad 18.2.1892.

(Østnesfjorden poståpneri ble fra 1894 underholdt hele tiden på Sildpoldnes, istedenfor som tidligere flyttet til Vaterfjord i fisketiden.
Feltpostkontor i Vaterfjord ble etter bestemmelse av Amtmannen underholdt om nødvendig i fisketiden.)

1894 ingen noteringer.


FELTPOSTKONTOR II, i Vaterfjord/Østnesfjorden, kom igjen i virksomhet fra 12.3.1895 under fisket. Sirk. 8, 14.3.1895.

Styrer:
Postass. Stian Gundersen 12.3.1895 (f. 1871).

Samme i 1896, i tiden 18.2. -- 19.3. under fisket. Sirk. 5, 27.2.1986, og Sirk. 9, 24.3.1896.

Styrer:
Postass. Stian Gundersen 18.2.1896 (f. 1871).

1897 ingen noteringer.

Samme 1898 (Feltpostkontor nr 4), i tiden 5. -- 30.3. Sirk. 7, 17.3.1898, og Sirk. 12, 15.4.1898.

Styrer:
Herman Anders Østbye-Hansen 5.3.1898 (f. 1876).

---------