NK 530 – SOLØY

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1974

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1974
Frimerkeauksjon #175-159

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SOLØY (Ref#: 11595 , Kilde: KulturNav)

SOLØY - se LAVANGEN

---------

LAVANGEN (Ref#: 6931 , Kilde: KulturNav)

LAVANGEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Aa, i Lavangen prestegjeld (senere Ibbestad), Senjen og Tromsø fogderi, under Tromsø postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.7.1887. Sirk. 17, 6.7.1887.

Poståpneriet ble fra 1.10.1902 lagt under Harstad postkontor. Sirk. 24, 9.6.1902.

Navnet ble fra 1.7.1915 endret til SOLØY. Sirk. 29, 26.6.1915.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973.

9467 SOLØY underpostkontor ble lagt ned 1.7.1974. Ny postadresse: 9465 TENNEVOLL. Sirk. 20, 26.6.1974.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(9467)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. og ds.eksp. Bendiks Normann Aa 1.7.1887 (død 13.5.1907).
Enke Hansine Normann Aa kst. 15.5.1907.
Fanejunker Th. Stavdal 27.6.1907 (f. 1857).
Gjertrud Stavdal (Larsen) kst. 1.4.1928 (f. 1883).
Mette Jørgensen midlertidig fra 14.3.1948.
Ds.eksp. Kornelius Lind Bratsberg 1.7.1948 (f. 1904).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1893 kr 120,- i 1900 kr 240,-, i 1907 kr 400,-, i 1912 kr 450,-, i 1913 kr 500,-, i 1914 kr 550,- og i 1917 kr 650,- + 50 % midlertidig fra 1.7.1917.

---------