NK 530 – ØRVELLA

Vinnende bud: kr 10

Nedlagt 1990

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1990
Frimerkeauksjon #175-170

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ØRVELLA (Ref#: 14739 , Kilde: KulturNav)

ØRVELLA poståpneri, i Hitterdal herred, Nedre Telemarken fogderi, under Skien postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 7.12.1889 og 29.1.1890, med virksomhet fra 1.7.1890, i postruten mellom Hitterdal og Saudland poståpnerier. Sirk. 20, 25.6.1890.

Poståpneriet ble i 1899 flyttet noe lenger nedover hovedveien.

Ble fra 1.7.1913 lagt under Notodden postkontor. Sirk. 28, 28.6.1913.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

3696 ØRVELLA postkontor C, i Notodden postområde, ble nedlagt fra 1.2.1990. Ny postadresse: ØRVELLA, 3670 NOTODDEN. Sirk. 2, 22.1.1990.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt i 1890.

(3696)
Poståpnere/styrere:
Lærer A. Sollid 1.7.1890.
Margit G. Bakka 1.10.1898.
Frk. Helga Løkka 1.1.1916 (f. 1886).
Julie Jotun 1.12.1951 (f. 1915).
Anlaug Smedsrud 1.5.1957 (f. 1905).
Anne Skeie (Ørvella) midlertidig fra 15.8.1957, kst. 1.12.1957, fast 1.3.1959 (f. 1924).

Årlig poståpnerlønn var i 1890 kr 80,-, i 1897 kr 200,-, i 1901 kr 250,-, i 1907 kr 350,-, i 1909 kr 400,- og i 1917 kr 700,-.

---------