NK 530 – NYBORG

Vinnende bud: kr 10

Nedlagt 1981

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1981
Frimerkeauksjon #175-150

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NYBORG (Ref#: 8993 , Kilde: KulturNav)

NYBORG - se MORTENSNÆS

---------

MORTENSNÆS (Ref#: 7992 , Kilde: KulturNav)

MORTENSNÆS poståpneri, i Næsseby prestegjeld, Øst-Finmark fogderi (senere Tanen fogderi), Vadsø posteksp.,, sees inntil videre underholdt ved Dept.-Skriv av 16.6.1836. Men dette er neppe som offentlig poståpneri. Offentlig opprettet som poståpneri er ukjent, men navnet finnes først i portotabell fra 1843.

Navnet ble fra 1.1.1859 endret til NÆSSEBY, i Næsseby prestegjeld, Tanen fogderi, i Finmarken amt, under Vadsø posteksp. Sirk. 28, 15.12.1858.

Fra 1.1.1876 ble navnet endret til NYBORG. Sirk. 27, 4.12.1875.
Nytt Næsseby poståpneri ble samtidig opprettet. Se etter Mortensnæs.

Poståpneriet ble grunnet krigshandlingene evakuert ultimo 1944, og gjenopprettet den 30.6.1945. Sirk. 19, 7.7.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

9815 NYBORG postkontor C, i Vadsø postområde, ble lagt ned fra 1.9.1981. Ny postadresse: 9820 VARANGERBOTN. Sirk. 29, 18.8.1981.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 208 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel i 1859 med tekst Næsseby av 1-rings type og stenskrift bokstaver.

(9815)
Poståpnere/styrere:
Den/de første som ordnet med posten, er ukjente.
En timeseddel fra 1849 er attestert av A. Nordvi som var mulig poståpner.
I eldre poståpnerprotokoll er notert Schanche i 1858.
Otto Andreas Pleym 1.6.1865 (f.1833).
Gårdbr. og ds.eksp. O. Pleym jr. 1.5.1912 (f.1865).
Overtatt av Telegrafverket fra 1.3.1935.
Otto Bjørkvik Pleym 1.6.1942 (f.1914).
Karin Pleym kst. 1.4.1979 (f.1926).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1852 1859 1872 1903 1907 1912 1913 1917
Spd. 8 10 24
Kr 150 200 250 350 550

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.


Nytt NÆSSEBY poståpneri, i Næsseby prestegjeld, Tanen fogderi, under Vadsø posteksp., ble opprettet ved Kgl.res. av den 25.9. og 27.11.1875, med virksomhet fra 1.1.1876. Sirk. 27, 4.12.1875.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til NESSEBY. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble gunnet krigshandlingene evakuert fra ultimo 1944 og ble gjenopprettet fra 30.6.1945. Sirk. 19, 7.7.1945.

Poståpneriet 9813 NESSEBY ble lagt ned fra 1.8.1969. Ny postadresse: 9815 NYBORG. Sirk. 23, 12.7.1969.

Poståpneriet overtok sannsynligvis datostempelet fra tidligere Næsseby (Mortensnæs) poståpneri, som fra 1.1.1876 endret navn til Nyborg, av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(9813)
Poståpnere:
Kirkesanger Bjørvig Johan Jakobsen 1.1.1876 (f.1841).
Marie Jacobsen 1.10.1902.
Jensine Opdahl 5.5.1905.
Telefonstyrer Hansine Flaa (Dahling) kst. 1.4.1909 (f.1890).
Johannes Nessan midlertidig kst. fra 1.2.1932 (f.1887).
Matti Nilsen midlertidig fra 1.7.1944.
Magga Nilsen (Olsen) midlertidig fra 1.12.1945, fast 1.4.1947 (f.1923). Under tjenestefri i 1 år fra 1.5.1952 med Gunvor Henriksen som midlertidig styrer.
Katrine Banne Persen (endret navn i 1959 til Banne Brønnes) 1.9.1953 (f.1928).
Martha Kristine Iversen kst. 1.8.1962 (f.1931).

Årlig poståpnerlønn:

1876 1877 1888 1896 1902 1909 1913 1914 1917
Spd. 8
Kr 64 80 120 160 200 250 300 350

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

NYBORG (Ref#: 8994 , Kilde: KulturNav)

NYBORG - se NYBORG I NORDHORDLAND

---------

NYBORG I NORDHORDLAND (Ref#: 8995 , Kilde: KulturNav)

NYBORG I NORDHORDLAND poståpneri, på Nyborg i Åsane herred, Hordaland fylke, under Bergen postkontor, med bipostrute til/fra Bergen over Eidsvåg i Nordhordland, ble opprettet den 1.7.1924. Sirk. 16, 18.6.1924.

Navnet ble fra 1.1.1945 endret til NYBORG I ÅSANE. Sirk. 28, 22.12.1944.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret C fikk fra 1.5.1980 status av postkontor B. Sirk. 17, 8.5.1980.

Navnet ble fra 1.4.1986 endret til bare NYBORG. Sirk. 9, 27.2.1986.

Postkontoret 5090 NYBORG ble lagt ned 3.7.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 15, 16.6.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser under NYBORG tildelt postnr 5111, 5131 og 5132 NYBORG. Fra samme tidspunkt fikk postboksadressatene under NYBORG tildelt postnr 5871 NYBORG.

Fra 1.10.2000 ble postadressen 5111 NYBORG endret til 5111 BREISTEIN. -- Kilde: Posten salg og distribusjon.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble levert ved opprettelsen.

(5090 / 5111, 5131 og 5132)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Arthur Hoshovde 1.7.1924.
Lærer og landh. Johan M. Teigland 1.11.1925 (f. 1888).
Målfrid Teigland midlertidig fra 20.3.1942.
Oddlaug Mellingen midlertidig fra 1.7.1955.
Margret Helene Birkeland kst. 1.1.1956, fast 1.1.1957 (f. 1923).
Førstepostfullm. Inger Bolette Hegglund 1.11.1982 (f. 1932).

---------

NYBORG (Ref#: 8997 , Kilde: KulturNav)

5090 NYBORG postkontor C - se NYBORG I NORDHORDLAND

---------

NYBORG (Ref#: 8998 , Kilde: KulturNav)

NYBORG poståpneri - se MORTENSNÆS

---------