NK 530 – NY-HELLESUND

Vinnende bud: kr 43

Nedlagt 1979 , Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1979 , Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #183-30

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NY-HELLESUND (Ref#: 9017 , Kilde: KulturNav)

NY-HELLESUND poståpneri, ved dampskipsanløpsstedet, i Søgne herred, Mandal fogderi, under Kristiansand N. postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.9.1886. Sirk. 20, 31.8.1886.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

4635 NY-HELLESUND postkontor C, under Kristiansand S. postkontor, ble lagt ned fra 1.5.1979. Ny postadresse: 4633 HØLLEN. Sirk. 9, 8.3.1979.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1887.

(4635)
Poståpnere/styrere:
Landh. N. E. Iversen 1.9.1886.
Landh. Rakel Bendine Ovesen 25.2.1902, fast 1.5.1902 (f. 1874).
Landh. Solveig Ovesen midlertidig fra 9.11.1938, fast 1.1.1939 (f. 1908).
Ella Bentsen midlertidig fra 1.12.1942, fast 1.1.1943 (f. 1913).

Poståpneren var ulønnet av Pv. i 1886. I 1889 var årlig lønn kr 120,-, i 1895 fortsatt kr 120,-, i 1910 kr 150,-, i 1912 kr 200,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------